Před volbou byla mimo jiné předána petice na podporu Jana Třebického, který získal drtivou většinu hlasů. „Před a povolební rozepře mě utvrdily v rozhodnutí město vést,“ říká nový starosta.

Jak se vám sedí ve starostovském křesle?

Do konce kalendářního roku stále učím na policejní škole v Jihlavě, kde potřebuji splnit některé závazky. Mezitím, když mám trochu času, nebo dovolenou tak jsem tady. Je to náročené. Zatím se rozkoukávám.

Co řeší starosta Počátek po převzetí agendy?

Seznamuji se s pracovními úkoly souvisejícími s výkonem této funkce. Kde jsou a kam se ukládají písemnosti jako například zápisy a usnesení z rady a zastupitelstva. Také třídím kontakty, adresy. Dvakrát jsme už měli schůzi rady. Tento týden připravuji třetí. Třicátého bude třetí zasedání zastupitelstva, kde bychom měli schválit rozpočet, abychom nemuseli řešit rozpočtové provizorium atd.

Nyní bych se vrátil k vašemu ustavujícímu zastupitelstvu, které bylo poměrně dramatické a byla předána i petice na podporu Jana Třebického. Jak se vyrovnáváte s tím, že lídr ODS dostal o zhruba o třetinu hlasů více než vy?

Bylo to ještě více, asi o dvě pětiny. Jsou zde dána pravidla. Občané zvolí patnáct zastupitelů a ti pak volí vedení města. To je celá odpověď na vaši otázku.

Popsal jste cestu, které z hlediska legálnosti nelze nic vytknout, nicméně existuje termín legitimita, který zavedl už Imanuel Kant a odkazuje spíše k morálním aspektům věci. Jaké registrujete reakce občanů Počátek na vaše zvolení?

Je to různorodé. Jsem počáteckým rodákem a žiji zde už čtyřicátým druhým rokem vyjma studií, vojny i služby u pohotovostního pluku VB v Praze. Čtrnáct let pracuji v Jihlavě, ale veškeré volnočasové aktivity prožívám s občany Počátek. Od roku 1990 do roku 1994 jsem zde i sloužil na obvodním oddělení jako policejní inspektor s územní odpovědností. I díky tomuto služebnímu zařazení mám stále velmi dobrou místní a osobní zlalost. S tehdejším starostou panem Třebickým jsem se jako výkonný policista setkal při objasňování příčiny úmrtí jedné labutě. Jako policista jsem zvyklý na práci s lidmi a to i při konfliktních jednáních. V průběhu mé policejní praxe jsem získal určitou psychickou odolnost, která mi pomáhá i v současné situaci. Pokud jsem se rozhodl kandidovat proti panu Třebickému, tak jsem vycházel spíše z jiných předpokladů. Zjišťoval jsem si informace od občanů, kteří se svým pracovním zařazením podíleli na chodu města a to v době starostování mého protikandidáta. A právě, jak hodnotí kvalitu vzájemné spolupráce.

Myslíte, že Třebický místní znalost neměl?

Pan Třebický tady pracoval dvě volební období jako starosta, ale když se na to podíváme, tak z osmi let vykonával tuto funkci fakticky jen dva roky. Šest let byl pak zároveň i poslancem, takže měl dvě politické funkce. V prvním období půl na půl a v druhém byl neuvolněným starostou a uvolněný byl místostarosta.

Takže cítíte podporu lidí, kteří se na chodu města podíleli?

Neříkám, že od všech, ale podporu od některých určitě cítím. Myslím si, že výsledky voleb udává ta široká o chodu města neinformovaná veřejnost. Tím nechci nikoho žádným způsobem urážet, ale mnoho z nich do problematiky komunální politiky nepronikli, nebo nemají ani zájem proniknout.

Tím myslíte i tu část voličského spektra, která se přiklonila k panu Třebickému?

Mám na mysli i zmiňovanou petici a občany, kteří jsou pod ní podepsáni. Tři čtvrtiny z nich mě nepřekvapily. Jsou to často lidé vysokého věku, kde vyvstává otázka, jak byli k podepsání přesvědčeni a na základě jakých informací. Támhle někdo někoho chytne, zavede do obchodu a řekne, musíš to podepsat a podobně. Ale to bych nerad rozváděl. Petice ani nemá parametry petice. Bylo to uděláno způsobem, aby to živilo tu mylnou představu té široké veřejnosti. Dále podepsali také ti lidé, se kterými jsem se v době mé policejní služby v našem městě setkával v jiných souvislostech.

Do startu v komunální politice taková petice nepřidá že?

Není to nic povzbudivého, ale na druhou stranu je všechno špatné k něčemu dobré. Člověk aspoň pozná i u lidí, od kterých by to třeba nečekal, jaký mají názor a čeho jsou schopni. Musím se s tím vyrovnat.

Naposledy bych se vrátil k ustavujícímu zastupitelstvu. Jako místostarosta byl navržen Třebický, který v zápětí odstoupil. Z jeho strany nebyla splněna podmínka, že v radě nebude komunista. Myslíte, že to byl ze strany vaší koalice až tak nepřekonatelný požadavek?

Byla určitá jednání ještě před ustavujícím zasedání. Neštěstím bylo, že ze všech šesti kandidujících stran se dostali lidé do zastupitelstva. Dostávali jsme se k dohodě, která skončila na pátém členu rady, kdy oni prosazovali kandidáta z TOP 09 a mi pana Zárubu. Mimo jiné se vycházelo z toho, kdo kde bydlí a jakou má místní znalost. Kandidát z TOP m 09 jezdí pracovat do Jihlavy, pak soukromě hospodaří mimo město Počátky.

To bylo opravdu rozhodujícím kritériem?

Bylo to jedno s druhým. Byl tam také ten osmý hlas zajišťující koalici KDU – ČSL, Nezávislých a jednoho komunisty. Ale stále si myslím, že i pro další blízkou budoucnost spolupráce je ta znalost místní problematiky velmi důležitá. Je s podivem že sami lidé z ODS, ČSSD a TOP 09 říkali, že na malém městečku jde stranickost stranou. V rámci zastupitelstva bylo připomenuto, že i za pana Třebického byl v radě komunista a tehdy to jemu ani nikomu jinému nevadilo. Mělo by to být zkrátka o lidech, kteří mají představu a jsou schopni jí realizovat pro dobro občanů města.

Jak to tedy podle vás poslední dobou fungovalo?

Vše je vidět v číslech, což je to podstatné. Pokud máme šetřit na dluhy, tak musí být restrikce, které nejsou populární. Jedině tak dojdete k tomu, že v budoucnosti budete mít víc a víc peněz a potom město bude prosperovat. Je dobře, že s tím už město dávno začalo za minulého vedení a velice efektivně vyrovnalo již skoro celý dluh, který tady zůstal po Počátecké nemocnici. Myslím si, že tento i další úspěchy by se měly více publikovat.

Narážíte na špatnou informovanost občanů?

Někteří lidé nemají zájem, ani motivaci sehnat si podstatné informace. Mají je na webu, mohou se zúčastnit zasedání, ale vždy se sejdou tak dva až čtyři lidé. To mělo být v minulém období řešeno jinak. Informací by mělo být více i v jiných periodikách a třeba je i stále opakovat.

Vrátíme se nyní trochu do budoucnosti. Zmínil jste potřebu šetřit. V jakém stavu jsou městské finance?

Co já vím, tak po roce 2012 by měl být splacen dluh za nemocnici. Už nyní máme přes deset milionů v rezervním fondu. Investiční akce za poslední čtyři roky činily 122 milionů korun, přičemž z Evropské unie se podařilo získat tři čtvrtiny.

Co říká rodina na vaši novou funkci?

Teď je to zatím neustálené a hodně hektické. Můžu však říci, že mám její plnou podporu.

Co v nejbližší budoucnosti Počátky čeká?

V první polovině měsíce ledna bude kolaudace multifunkčního kulturního zařízení. Začalo se pracovat na generální rekonstrukci kanalizace z obce Vesce a čističky odpadních vod. Poté chystáme revitalizaci náměstí, na což je už rozpracovaná studie. Téměř dvacet let se také neudělaly žádné podstatné opravy na sportovní hale, takže připravujeme její rekonstrukci. Ve spolupráci s krajským ředitelstvím silnic chystáme opravy komunikací. Je stále co dělat.