Za poslední čtyři roky ve městě vzniklo pět dětských hřišť. Ta vyrostla na sídlišti Míru, v Nádražní ulici nebo na sídlišti Za Branou. „Nová hřiště jsem s radostí uvítala. Děti se vydovádí a my si s maminkami popovídáme třeba o problémech, které nás trápí. Možná by bylo fajn, kdyby na hřištích bylo ještě o trochu více houpaček a klouzaček, protože někdy se o ně děti přetahují,“ naznačila Blanka Zavadilová, která se svými dvěma dětmi nejčastěji navštěvuje hřiště na Sídlišti Míru.

Na všech pěti pacovských hřištích jsou prvky, které splňují přísné bezpečnostní normy. Pískoviště kryjí plachty, které maminky jednoduše, bez námahy zvednou.

„Oprava starých hřišť už byla bezpodmínečně nutná. My chodíme na hřiště v Myslíkově ulici, a to potřebovalo zrekonstruovat jako sůl. Pro děti nebylo vůbec bezpečné. Nyní je hezké a hlavně se nemusíme bát, že se našim ratolestem něco stane,“ přiblížila maminka Dana Dlouhá z Pacova. Celkové náklady na rekonstrukci všech hřišť se vyšplhaly na jeden a půl milionu korun.

„Do budoucna již neplánujeme stavbu dalších dětských hřišť. Uvažujeme ale o jejich dalším rozšíření,“ nastínil plány do budoucna starosta Pacova Lukáš Vlček.

Pacov se po letech také dočkal kompletní revize zeleně na Sídlišti Míru a Za Branou. „Porazili jsme starou, nevyhovující zeleň, která byla například napadena kůrovcem a vysadili jsme nové, většinou listnaté stromy,“ informoval Vlček. S tím, že na sídlištích ze sedmdesátých let rostou převážně jehličnany. „V době jejich výsadby se zřejmě nepočítalo, že vyrostou dvacet metrů vysoko a budou tak komplikovat další rozvoj sídliště,“ usuzoval starosta.

Nová zeleň byla vysazena v blízkosti stání kontejnerů, v okolí parkovišť a v místech obtížně přístupných pro sekání trávy. Nové výsadbě pacovští věnovali velký prostor. „Debatovali jsme s občany o jejich představách. Vše jsme detailně probrali a výsledkem je kompletní revize,“ ukázal názorně na sídlišti Za Branou Lukáš Vlček. Projekt zeleně byl z devadesáti procent dotován z operačního programu ministerstva životního prostředí. Město ze své kapsy dalo čtvrt milionu korun.