Přepočtem na základní měrnou jednotku, tedy půllitr, to znamená, že Bernard přispěl během své devatenáctileté dráhy na uhašení žízně půl miliardou piv. Tohle množství by uvezly tři stovky po okraj naplněných hasičských aut, jednoho Bernarda by si mohl dát každý obyvatel Evropské unie nebo také uživatel sociální sítě Facebook.

Humpolečtí zároveň vykročili k jubilejní miliardě. „Vzhledem k tomu, že výstav je oproti úvodním deseti rokům skoro dvojnásobný, bychom mohli tohoto čísla dosáhnout někdy okolo roku 2020. Možná i dříve,“ uvedl spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard.

Ten vzápětí zdůraznil, že dramatický nárůst uvařených hektolitrů nepatří k zásadním podnikovým metám. „Naším vnitřním cílem je snažit se vařit nejlepší pivo na světě, pivo s příběhem,“ dodal Bernard.

Pivovaru se po obchodní stránce daří také zásluhou lihuprostých nápojů Švestka a Višeň. „Díky jejich dobrému přijetí na trhu jsme se rozhodli připravit i teplou variantu v podobě svařených nápojů,“ upozornila výrobní ředitelka pivovaru Bernard Jana Hajníková na neobvyklý způsob podávání tohoto nápoje.