„Krmíme ovsem. Jak spadl sníh, zvěř už začíná brát i seno. U všech druhů se zdá být zvěř v dobré kondici,“ hlásil pozitivní zprávy František Dohnal z Okresního mysliveckého spolku Pelhřimova.

Málo je zajíců, minimum koroptví

Kondice jednotlivých kusů se však neodráží ve vitalitě populační. Málo je zejména zajíců. „V rámci honů lov zajíců nedoporučuji,“ říká Dohnal. V Pacově se lesním dupákům snaží zimu zmírnit tamní myslivecké sdružení Hubert. „Máme pro ně malé krmelečky, kam dáváme potravu. Je to potřeba, protože je hodně dravců, hlavně káňat,“ uvedl za pacovský spolek Zdeněk Holý. Minimum je koroptví, na jejichž populaci se drasticky podepsalo rozorávání mezí v rámci kolektivizace.

„Když už se nějaká uchytí, tak ji v zimě dravci zlikvidují,“ dodává Dohnal. Lékem na mizící koroptve může být jejich umělý odchov v líhních a následné vypuštění do přírody.

Nákladný odchov

To je však příliš nákladné a časově náročné, takže si to většina honiteb nemůže dovolit. I kdyby prostředky byly, výsledek není jistý.
„I když se vysadí z umělého chovu, jejich šance na přežití není moc velká. Chybí jim potřebné pudy a nedokáží včas zareagovat na nebezpečí,“ upozornil myslivec Zdeněk Holý.