Děti, které si přivstaly, se společnou hrou na Orffovy hudební nástroje nechaly unášet lavinou rytmu. Při ranní relaxaci nechyběla také jóga a před nástupem do lavic si školáci odpočinuli při poslechu relaxační pohádky.