Toho zvolilo 14 z 15 zastupitelů. Ve funkci vystřídal Jana Kačera, který místostarostoval čtrnáct let.

Kandidoval jste poprvé, kdy Vás napadlo, že vstoupíte do politiky?

Oslovil mě starosta Lukáš Vlček a bývalý místostarosta Jiří Kačer na jaře letošního roku. O jejich nabídce jsem dlouho nepřemýšlel, byla to pro mě velká výzva. Z pozice vedoucího investičního odboru, kterou jsem dosud zastával, vím, co tato funkce obnáší.

Co na to říkala Vaše rodina?

Manželka i ostatní členové rodiny mě podpořili. Neměli doma strach, že už se jim nebudete věnovat, tak jako doposud? Přece jenom, práce na radnici zabere hodně času. Máte pravdu, nadále mi zůstane většina práce z investičního odboru a k tomu mi přibude funkce místostarosty. Manželka mi nedávno řekla, že už mě neuvidí vůbec (smích). Ale ne, snažím se o víkendech a vlastně každou volnou chvilku trávit s rodinou.

Co byste v Pacově zlepšil?

Na úřadě pracuji čtrnáct let, z toho jedenáct let jsem dělal na stavebním úřadě, zbylé roky zastávám funkci vedoucího investic. To znamená, že práci na radnici a potažmo i město velmi dobře znám a jsem si vědom, co je ještě potřeba vylepšit a samozřejmě, jaké rozjeté projekty je třeba dotáhnout do konce. Také chci splnit, to co jsem slíbil voličům v našem předvolebním programu.

Konkrétně se jedná o jaké projekty?

Nadále budeme pokračovat v rozjetých investičních akcích, jako je například stavba nového areálu technických služeb. V plném proudu je modernizace čistírny odpadních vod, dokončujeme rekonstrukci zámku a kaple, kde vznikne regionální kulturní a společenské centrum. Připravujeme projekty na zateplení budov ve vlastnictví města, jedná se zejména o areál školy Za Branou a mateřskou školku Za Branou. Dále pracujeme na revitalizaci zeleně Za Branou a v Nádražní ulici. V současné době jsme dokončili 1. etapu lokality pro výstavbu 13 rodinných domů nad Sídlištěm Míru.

Vzhledem k tomu, že se na radnici pohybujete denně, máte jistě přehled o plánovaných akcích. K jedné z nejdůležitějších na nadcházející čtyři roky patří zateplení budov ve vlastnictví města.

Ano, snižování výdajů za energie patří mezi důležité investiční akce. Dále budeme rozvíjet dětská hřiště, vybudujeme nové parkovací plochy, ještě více se zaměříme na údržbu zeleně, čistotu města a zimní údržbu a také chceme něco vymyslet s domovem důchodců a zamyslet se nad jeho rozšířením nebo rovnou novou přístavbou , která by měla sloužit klientům s Alzhaimerovou chorobou. Letos už v domově došlo k navýšení kapacity, ale bohužel to stále nestačí. Mezi plány patří i zahájení výstavby 2. etapy lokality pro výstavbu rodinných domů nad Sídlištěm Míru.

S čím Vy na radnici půjdete, co Vás osobně tíží jako občana Pacova?

Na to je strašně těžká odpověď. S radnicí jsem spjatý tolik let, poslední tři roky jsem se podílel i na tvorbě rozpočtu města. Ale osobně bych si přál více zvelebit sídliště a uvítal bych více parkovacích míst ve městě a zklidnění dopravy v problémových lokalitách jako je například křižovatka u nákupního centra Albert. Více investic bych já osobně dal do oprav a modernizace vodovodu a kanalizací a do budování infrastruktury pro výstavbu rodinných domů.

Věříte si?

Vzhledem k tomu, že mám dlouholeté zkušenosti, tak si věřím a doufám, že své znalosti a zkušenosti uplatním a dobře využiji.