„Když jsme začínali v Košeticích před revolucí, začínalo se mluvit o tom, že jsme svědky procesu globálního oteplování. Tehdy byly načrtnuty scénáře vývoje klimatu. Udělali jsme studii, jejíž pomocí jsme se pokusili na ty scénáře udělat prognózu, kde globální oteplení nemusí být úplně negativní a že může zkrátit topnou sezonu,“ popsal počátky výzkumu vedoucí meteorologické stanice Milan Váňa. Letos se při příležitosti výročí stanice pracovníci rozhodli zjistit, jak jejich předpoklady zatím dopadají.

„Prognózovali jsme, že z roku 1990 do roku 2000 se sníží délka topné sezony na Pelhřimovsku z 240 dnů na 229. Realita skutečně byla 228 dnů, což je velmi dobrá shoda,“ ukázal Váňa. První desetiletí nového milénia je však chladnější, uvidíme tedy, s jakou přijdou vědci za deset let.