Snížil se jim příspěvek na takzvané ostatní neinvestiční výdaje. To znamená, že školy mají o čtvrtinu méně peněz na učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků nebo třeba na plavecké kurzy.

Z toho samozřejmě nejsou nadšení ani ředitelé základních škol na Pelhřimovsku. „Dostali jsme méně peněz na pomůcky, které už ale máme nakoupené. Náklady, které jsme na ně vynaložili a nepokryjí je státní peníze, proto bude muset zaplatit zřizovatel, tedy město,“ líčil Martin Skořepa, ředitel Základní školy Komenského v Pelhřimově.

Škrty ve státním rozpočtu se netýkají pouze základní školy Komenského, ale i tří dalších škol, které v Pelhřimově poskytují základní vzdělání. Město jim proto bude muset pomoci stávající situaci vyřešit.

Školení učitelů i pracovní oděvy

„Tento problém už jsme s řediteli probírali na společné poradě. Uvidíme, jak dopadnou rozbory hospodaření jednotlivých škol za třetí čtvrtletí tohoto roku. Z nich budeme vycházet i v řešení této nepříjemné situace,“ konstatoval pelhřimovský místostarosta Tomáš Dufek.

Se stejným problémem jako velké školy ve městech se potýkají i menší vzdělávací zařízení na vesnicích. „Z neinvestičních výdajů jsme kromě pomůcek, školení učitelů nebo plavání platili i povinné pojištění zaměstnanců. Kupovali jsme také pracovní oděvy pro kuchařky či školníka,“ vyjmenoval ředitel Základní školy v Košeticích Jaroslav Skolek.

Na to všechno teď nejen v košetické škole schází peníze. Snižování prostředků na neinvestiční výdaje není jediným bodem ve školních rozpočtech, kde peníze ubývají. Šetřit se musí i na platech učitelů. „Ministerstvo financí nám snížilo prostředky na mzdy o procento a dvě desetiny. To znamená, že se osobní ohodnocení našich pedagogů rovná nule,“ sdělil Martin Skořepa.

Se základním platem se musí spokojit také učitelé ze školy v Košeticích. „Od roku 1996 se peníze od státu pro školy jenom snižují,“ poznamenal ředitel Skolek. „Kdyby nás nefinancovala obec, tak už bychom školu nejspíš museli zavřít,“ pokračoval Jaroslav Skolek. Černě vidí situaci s přísunem státních peněz do školství i samotní učitelé.

„Je to nehorázná ostuda. Na platy poslanců peníze jsou. Ale učitelé asi brzo půjdou po žebrotě. Je to náročné povolání. Být pedagogem neznamená jen odučit si svých několik hodin denně. Na každou hodinu se musíte připravit,“ vyprávěla jedna z učitelek působící na základní škole, která si nepřála zveřejnit své jméno. „To všechno děláme za neodpovídající plat. Kapitola sama pro sebe je i vybavení tříd. České školství upadá. A je to rok od roku horší,“ uzavřela učitelka.