Jedno takové mělo bezmála třetím rokem stát poblíž šestašedesátého kilometru dálnice. Jediným výdobytkem takzvaného konzumního životního stylu u sjezdu na šestašedesátém kilometru dálnice je před měsícem zprovozněná restaurace Mc Donald´s.

Ta však nemá s Factory outletem Exit 66, navrženém v okázalých kulisách světových metropolí, nic společného, stojí na opačné straně autostrády.


V místě, kam měly denně proudit davy nákupováníchtivých lidí, si stále pohrává s opuštěnou železobetonovou kostrou „obchoďáku“ meluzína. A obyvatelé Brzotic, které s nevzhledným staveništěm přímo sousedí, jsou zklamaní.

„Naslibovali nám kdeco. Těšili jsme se, že si pohodlně nakoupíme, že tady bude více práce. Místo toho nám tady straší obrovský betonový skelet,“ posteskla si Jaroslava Kamarytová.


Smutný pomník


Nejvíce rozpačití jsou lidé, kteří mají staveniště přímo za okny. Ti se pomalu začínají hrozit toho, že z velkolepých plánů nakonec zůstane právě tento nevzhledný pomník. Podle Vojislava Sparavala ze společnosti Credit Finance Group jsou ale podobné úvahy zbytečné.


„Obchodní centrum dokončíme. Zahájení prací plánujeme na druhou polovinu příštího roku,“ uvedl Sparavalo zodpovědný za projekt Exit 66.

Několikaleté zpoždění stavby pak vysvětluje vstupem zahraničního partnera a také neochotou bank podílet se v krizi na financování podobných developerských záměrů.

Starosta Lokte, pod který Brzotice spadají, zůstává v otázce dokončení centra nad věcí. „Podobných vyjádření jsem slyšel už několik, a obchodní dům pořád nestojí. Uvěřím tomu, jakmile na staveništi znovu uvidím dělníky,“ pravil Vladimír Vacek.


Podle něj však ohyzdný skelet u Brzotic na ocet nezůstane. „I kdyby projekt outletového centra zkrachoval, budova v takto atraktivní lokalitě rozestavěná určitě nezůstane,“ dodal Vacek.


Podle Sparavala ale zánik konceptu Exit 66 nehrozí. „Dokončení centra potrvá asi deset měsíců. To znamená, že někdy koncem června roku 2012 bychom mohli otevírat,“ sdělil manažer Credit Finance Group.

Vůbec první datum, které zaznělo, byl prosinec roku 2007, z něhož byl podzim roku následujícího. Poté celý záměr usnul.