MĚSTSKÁ KNIHOVNA PELHŘIMOV

4. října – pondělí
V 16.00 hodin pořádáme tvůrčí dílnu pro maminky i tatínky s dětmi Vyrábíme ozdoby z plsti s Ing. Marcelou Langhammerovou. Přijďte se podívat a vyzkoušet si společné vyrábění.
Prineste si s sebou nůžky. Platba za použitý materiál 30 Kč pro dospelého.
Od pondělí 4. října do pátku 8. října pripravilo hudebním oddělení prezentaci a výstavu
Audioknihy a jejich literární předlohy - prijďte si prohlédnout zajímavé tituly z bohatého
fondu audioknih.
V naučném oddělení se zájemci po celý týden mohou zúčastnit zábavné hry o ceny
Tangram, aneb, Zábavné skládání pro všechny.
Pro návštěvníky dětského oddělení je pripravena celotýdenní soutež Tajemství v knihovne a
zábavné vyrábění a doplňování kvízu Kočičiny.
5. října - úterý
Ve 14 hodin pokračuje v hudebním oddelení knihovny bezplatný kurz trénování pameti
Nedovolte mozku stárnout s lektorkou Jana Vejsadová v rámci projektu organizovaného
ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny pro seniory nad 60 let.
6. října - středa
V 15 hodin se můžete v dětském oddělení podívat na divadelní predstavení Týden v
podání dětí z dramatického kroužku Bezmasky pri ZUŠ Pelhřimov vedený Jitkou
Vachkovou
7. října - čtvrtek
V 9 hodin se uskuteční setkání profesionálních knihovníků regionu Pelhrimov v Mestské
knihovně v Pelhřimově
V 17.00 hodin zveme všechny zájemce na cestopisný pořad Švédsko - Dánsko v podání Ing.
Petra Kostnera. Prijďte si poslechnout zajímavé vyprávění o krásách těchto dvou severských
zemí do hudebního oddělení knihovny.
8. října - pátek
V 8.30 a 10 hodin se uskuteční besedy s panem Ihabem Abdalahem pro žáky základních
škol v Pelhřimově Jak se žije v Libanonu
V rámci Týdne knihoven mohou návštevníci knihovny využít následující nabídku:
Registrace nových čtenářů zdarma ve stredu 6. října
Bezplatný prístup na Internet a do elektronické databáze Anopress po celý týden
Amnestie pro zapometlivé ctenáre ve všech oddeleních knihovny po celý týden
Prodej vyrazených knih za cenu 1 koruna za kus

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HUMPOLEC

Oddělení pro dospělé čtenáře:


Po celý týden
Čtenářská anketa a soutěž – „Jakou knihu bych doporučil(a) svým dětem, vnoučatům?“ (S vyhodnocením nejvíce doporučované knihy)
Rozjíždí se MINIBAZAR – nová vývěsková služba pro čtenáře, kteří chtějí inzerovat nákup, prodej, výměnu předmětů
Všichni nově zaregistrovaní čtenáři v tomto týdnu obdrží dárek - sbírku básní Libuše Pamětnické
Po celý týden budou v rámci amnestie prominuty poplatky z prodlení (určeno všem zapomnětlivým čtenářům)


5. října - úterý
Beseda s astrologem Jaromírem Voborským v 17 hodin
Hodina internetu pro rodiče na rodičovské dovolené (zdarma) od 10 do 11 hodin.

Dětské oddělení
Knihovna pro všechny (slosovatelná anketa pro celou rodinu)
Vyrábíme záložku do knížky (soutěž o nejlepší záložku)
Kdo za měsíc přečte nejvíce českých pověstí? - společné čtení
Jak dobrou paměť máte? (máchovské jubileum – básnička Máj)
Čtenářský deník (akce určená místním školám)
Besedy pro školy

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PACOV

V knihovně je na tento týden připravena anmestie dlužníků pro zapomnětlivé čtenáře (nevztahuje se na staré dluhy), nově registrovaní čtenáři bodou mít registraci na 1 rok zdarma, v oddělení pro děti je připravena dílna Šikovné ruce, děti budou vyrábět pavoučka pro štěstí. Školy mohou přijít na besedy a knihovnické lekce.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KAMENICE NAD LIPOU

Dospělé oddělení


4. října - pondělí
Zahájení výstavky Barbory Zemanové Šperky z FIMA.
5. října - úterý
V 10 hodin seznámení s vyhledáváním na Internetu Internet pro seniory.
6. října - středa
Den otevřených dveří na dospělém oddělení knihovny. Čtenáři, kteří se v tento den přihlásí do knihovny, nebudou platit registrační poplatek.
Po celý týden
Čtenářská amnestie bude poskytována všechny půjčovní dny.
Zároveň během tohoto týdne se uskuteční besedy pro školy v našem městě, které seznámí žáky a studenty s naší knihovnou, fondem, katalogy apod.

Dětské oddělení


4. října - pondělí
Velké říjnové společné čtení
Čtení pohádek Jana Wericha
u příležitosti 105. výročí narození a 30. výročí úmrtí
čtení podpoří vedení města, vedení základní a mateřské školy
Celé Česko čte dětem, aneb, Děti dětem
- čtení dětem z dětského domova
5. října - úterý
Vyhlášení nejlepších čtenářů druhých ročníků
- hodnocení čtenářských deníčků
6. října - středa
Slavnostní přivítání prvňáčků mezi čtenáře
- předání registračních průkazů zdarma
Pohádkové dopoledne pro rodiče a jejich děti (od 10 do 11 hodin)
-pohádkové soutěžení a čtení
7. října - čtvrtek
Setkání profesionálních knihovníků regionu Pelhřimov
8. října - pátek
Besedy o životě a díle Jana Wericha
u příležitosti 105. výročí narození a 30. výročí úmrtí
Po celý týden
Registrace nových čtenářů zdarma
Amnestie dlužníků
Dny otevřených dveří
Výstavka knih Jana Wericha a J. V. Sládka
Pokračování výstavky KORÁLKOVÁNÍ Adély a Jany
Tradičně, nejen v rámci Týdne knihoven…
Kamarádka knihovna – zahájení 3. ročníku soutěže dětských oddělení
Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka – zahájení 3. ročníku projektu
Soutěže:
Život a dílo – Františka Nepila, Františka Hrubína, J. V. Sládka, Jana Wericha
Vyhlášení soutěže MISS BARBIE Zima 2010

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽIROVNICE

Celý týden registrace NOVÝCH čtenářů ZDARMA.
Celý týden AMNESTIE (prominutí) UPOMÍNEK.
Celý týden nabídka vyřazených časopisů zdarma.
8. října – pátek
Den otevřených dveří


6. října - středa

od 18 hodin KAREL HYNEK MÁCHA VE VZPOMÍNKÁCH SOUČASNÍKŮ – přednášku připraví a přednese PhDr. Marie Fronková, CSc

7.října - čtvrtek

18 hodin, FRANCOUZSKÁ LITERATURA POD LUPOU ČASU – přednáší PhDr. Marie Fronková, CSc
Stručný pohled do historie
Setkání s pohádkami Ch. Perraulta, Marie-Catherine d´Aulnoy a Jeanne – Marie Leprince de Beaumont
Co vypovídá o životě v moderní francouzské společnosti román Jeana – Paula Duboise
Život po francouzsku

MĚSTSKÁ KNIHOVNA POČÁTKY


Po celý týden
Registrace nových čtenářů zdarma
Amnestie dlužníků
5. října - úterý a 7. října - čtvrtek
Veřejné čtení v domech s pečovatelskou službou, kdy žáci vyšších ročníků Základní školy v Počátkách navštíví naše starší spoluobčany v DPS 1 - Tyršova ulice a v DPS 2 - Nádražní ulice a budou jim číst z děl Vlasty Javořické. Tyto akce se uskuteční 5. 10. 2010 ve 14 hodin v DPS 1 - Tyršova ulice a 7. 10. 2010 ve 14 hodin v DPS 2 - Nádražní ulice. V případě zájmu občanů Počátek a okolí jsou též srdečně zváni.
6. října - středa
Vyhlášení vítězů literární soutěže pro děti ZŠ Počátky "AHOJ PRÁZDNINY". Cena pro vítězná tři místa bude kniha. Pro všechny zúčastněné v soutěži bude registrace na jeden rok v knihovně zdarma.