Zájem o komunální politiku projevila hlavně mladší generace. Do řízení měst a obcí se také chce zapojit čím dál více žen. Zatímco před čtyřmi lety kandidovalo v okrese 2048 lidí, letos je to 2131. Do voleb jde 528 žen oproti 441 v roce 2006.

Za významný lze označit nárůst počtu zájemců například ve věku od pětadvaceti do třiceti let. Ten se zvýšil o 33 kandidátů na současných 150 v okrese Pelhřimov. Ženy tvoří v této věkové kategorii jednu třetinu.

Podle ředitelky hnutí Fórum 50 % Jany Smiggels Kavkové lze skutečnost, že se celkový poměr žen na kandidátkách oproti minulým volbám zvýšil, hodnotit pozitivně. „Vzhledem k systému voleb do zastupitelstev měst a obcí však nelze očekávat velké změny,“ uvedla Kavková.

Menší města, více žen

Z šetření Fóra 50 %, které má za cíl podíl žen v politice zvýšit, vyplývá, že platí nepřímá úměra: čím větší obec či město, tím menší podíl žen na radnicích. „Tato jednoduchá statistika skutečně platí. Zatímco v zastupitelstvech obcí je poměr žen šestadvacet procent, ve městech je to dvacet tři procent a ve statutárních městech jen 19,5 procenta,“ dodala Kavková.

Podle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) při Sociologickém ústavu AVČR je očekávána v nadcházejících volbách historicky nejnižší účast. Přitom podle CVVM pak bývá faktická účast ještě nižší.

Počátkem září bylo 35 procent dotazovaných přesvědčeno, že se k volbám rozhodně dostaví a další čtvrtina respondentů se přiklonila k váhavější variantě odpovědi – „spíše ano“. Podle šetření je lidí rozhodnutých, komu dát svůj hlas, 46 procent.

„Relativně častěji mají jasno v otázce nadcházející volby do místních zastupitelstev zejména lidé, kteří uvedli, že do poslanecké sněmovny by volili KSČM,“ doplnila analytička Gabriela Šamanová. Průzkum ukázal také nižší obeznámenost s kandidáty, než u předchozích dvou voleb.

Politoložka Marie Jílková vidí příčinu menšího zájmu o volby i v tom, že letos už se jednou volilo a lidé mohou být unaveni. Příliv mladých pak může souviset s předešlým hlasováním, kdy se ukázalo, že změna je možná.