Při projednávání připomínek k územnímu plánu (ÚP), mezi které patřil i tento developerský projekt, byla zamítnuta ta část, která počítala s výstavbou golfového areálu, parcel a parkoviště.

„Jde o velkou část krajiny. Musely by k tomu být příjezdové cesty a tak podobně. Znamenalo by to velký zábor půdního fondu, což je v rozporu se zadáním územního plánu,“ vysvětlil František Souček z oddělení územního plánování pelhřimovského odboru výstavby.

Podle něj by akceptace připomínky vrátila celou přípravu ÚP o rok nazpět. Městu by se také prodražily posudky vlivu na životní prostředí. „Žadatel ale může podat žádost o změnu,“ dodal Souček. Pak by se na financování odborných posudků podílel.

Starý statek může být vzkříšen

Zastupitelstvo naopak posvětilo záměr renovace stále chátrajícího statku a blízkého okolí tím, že bude převeden do sféry občanské vybavenosti. Podle neoficiálních informací by mohl v areálu vzniknout menší hotel s parkovištěm.

„Pokud jde o toto, tak není problém. Jsou v tom ale další věci. Neznáme investora a zatím máme pouze informační papír od Polanského, zprostředkovatele prodeje. Je zapotřebí vzít v úvahu dopravu, zdroje vody, likvidaci odpadních vod a tak dále. Konkrétní podobu projektu investora jsme zatím neviděli,“ řekl předseda osadního výboru Benátek Pavel Smrčka.

Jak bude reagovat potenciální investor, zatím není podle majitele realitní kanceláře Václava Polanského jasné. „Nepovažuji to za vyřešené. Nejsem však kompetentní k tomu, dávat nějaká stanoviska. Stav věcí přetlumočím investorovi,“ sdělil Polanský s tím, že areál sportoviště a bydlení by byl pro region velkým přínosem.

Podle Pavla Smrčky měl projekt v místě podporu. „Na informativní schůzce, kterou zorganizoval Polanský, se k tomu lidé stavěli celkem pozitivně,“ uvedl Smrčka.

Zejména mladší obyvatelé spatřovali v rozvoji areálu nové šance. Naopak přespolní chalupáři se báli, že přijdou o svůj klid. Shoda panuje v názoru na renovaci rozpadlého statku. Pro jsou téměř všichni.