Tomášek redakci Deníku napsal: „Letos, už asi naposledy, jsem přijel na setkání abiturientů (už po 65 letech) a zašel jsem se podívat, jak vypadá připomínka zavražděných českých lidí z 9. května 1945 na vlakovém nádraží. Byl jsem šokován nejen tím, že pamětní deska zmizela směrem k benzinovým pumpám, ale byla navíc v zastrčeném parčíku tak zanedbaná a zapavučinovaná, že jsem žasl, jak je to vůbec možné.“

Správu válečných hrobů a pomníků má na městském úřadě na starosti Věra Háková. „Hrobů a pomníků máme v evidenci sto padesát, a o stavu každého z nich vědět nemůžeme. Pokud se něco objeví, může se na nás každý určitě obrátit. Jsem ráda, že vím o tomto, a dojedu se tam podívat,“ přislíbila Háková.

Historická hádanka

Samotná správa pomníku obětem nacistické vraždy však nevyvolává takový otazník, jaký se v souvislosti s Tomáškovým dopisem objevil. Jako pamětník událostí konce války totiž podává vysvětlení, která nejsou v souladu s oficiálními prameny.

Texty ve státním pelhřimovském archivu, kroniky města nebo prvního čísla Týdeníku Českomoravské vysočiny uvádějí, že tehdy bylo zabito 13 mužů v autě, které jelo na pomoc partyzánům.

Podle Dušana Tomáška to bylo jinak, 9. května, kdy už bylo jasné, že se Němci dlouho nezdrží, se připravovala akce na osvobození lékaře zajatého Němci za Rynárcem. Ten jel ošetřit raněného partyzána. „Jeden vůz se rozjížděl k Rynárecké bráně a z druhého na mě chlapci volali, ať si běžím pro pušku do záložny vedle Hotelu Slavie. Než mi pušku vydali, zahlédl jsem, že i druhý vůz mizí v Poděbradově ulici,“ napsal Tomášek, který je dnes znám jako spisovatel, historik, celoživotní novinář a komentátor. Mimo jiné je čestným členem Klubu přátel historického Pelhřimova.

Z prvního vozu pak podle pamětníka někdo vystřelil na pancéřový vlak u louky před nádražím, kde stál kvůli semaforu, který přikazoval zastavit. Když jel zanedlouho druhý automobil, vystřelil po něm z vlaku pancrfaust. Ti, co havárii přežili, buď utekli, nebo se schovali. Němci pak zjistili, že semafor Stůj byl falešný a dojeli na nádraží.

„Všechny lidi čekající na nějaký civilní vlak, sehnali na peron a tam je bez soudu a možnosti vysvětlení postříleli. Mezi mrtvými byl i můj kamarád Mirek Bašta,“ uvádí dále v dopise Tomášek. Text – Na paměť hrdinům padlým za vlast, tak podle autora dopisu není zcela pravdivý. „V podstatě byli zavražděni esesáky… Vždyť ani ti pochytaní, ani ti z havarovaného auta s Němci nebojovali,“ míní pisatel.

Mnohé rozpory

Mezi oficiálními archivy a Tomáškovými paměťmi lze najít hned několik rozporů. Pamětní deska například uvádí jako jednoho z obětí Františka Baštu, podle Tomáška to však byl jeho kamarád Mirek. Stejně tak proti sobě stojí podle archivů 13 padlých, kteří jeli na pomoc partyzánům a 11 bez milosti postřílených na nádraží.

Spekulovat tak lze i o tom, kde se tedy událost skutečně stala. Nejasnost vyvstává i v konfrontaci s vyprávěním dalšího, již mrtvého, pamětníka těchto událostí. Tomáškův jmenovec Jan, který pracuje v knihovně pelhřimovského muzea, měl možnost ho vyslechnout. „Podle Josefa Rybníkáře, který událost přežil, se to stalo nedaleko nádraží, zhruba tam, kde je dnes parčík. Rybníkář také tvrdil, že to nebyli příslušníci jednotek SS, ale Wehrmachtu,“ říká Dušan Tomášek.

Knihovník Tomášek tvrdí, že není důvod zpochybňovat jakoukoliv verzi, protože částečně se mýlit i mít pravdu mohou obě. „Co však důležité je, že se dnes zapomíná na oběti,“ zdůrazňuje knihovník Tomášek. A lze se domnívat, že jména na zaprášené pamětní desce obklopené pavučinami, by mu zřejmě dala za pravdu.

Pomohou děti ?

Na prosbu pisatele dopisu se nyní Jan Tomášek chystá převzít iniciativu za zlepšení pietní situace pomníku. „Přesunutí pamětní desky na lepší místo, případně na nádraží, jak si přeje Dušan Tomášek zatím není na pořadu dne. Je potřeba trvalá údržba. Návrh Dušana Tomáška, aby se o pomník staraly děti z nějaké školy se mi nezdá špatný,“ zamýšlí se Jan Tomášek.