Příčina vyhloubení nepřehlédnutelné jámy na okraji parku blíže městu i omezení průchodnosti tímto místem spočívá v posílení kanalizačního řádu. Jakmile trochu více zapršelo, nedostatečně propustné potrubí nestačilo pobrat vodu. Ta tekla po ulicích a ve sklepeních ji měli i lidé z okolních domků.