V srpnu byla k radosti cyklistů i lesníků dokončena lesní cesta k hájovně Šejby a schyluje se ke kompletní renovaci městských parků a čističky odpadních vod, která už nevyhovuje hygienickým normám. Žirovničtí fotbalisté mohou trénovat v nově zrekonstruovaném fotbalového areálu Budín.

S financováním město zatím problémy nemá. Výrazně pomohly opět evropské dotace či program Zelená úsporám. „Spolufinancování vychází zatím dobře. Minus zatím nehrozí, ale v případě nutnosti máme na rekonstrukci čističky a úpravu parků připraven úvěrový rámec,“ ujistil starosta František Plešák.

V pivovaru budou knoflíky i šicí stroje

Za největší akce posledních let představitelé města označují zámecký pivovar, čističku a renovaci parků. „Stavba a statika jsou v podstatě zajištěny. Hotové jsou omítky a elektroinstalace. Zbývají dlažby, vymalovat a terénní venkovní úpravy. Pivovar předáme v termínu k poslednímu lednu,“ informoval o průběhu třicetimilionové akce stavbyvedoucí Marek Pevný z firmy Průmyslové a zemědělské stavby.

Celá budova pivovaru bude spolu se Špýcharem spadat pod zámek, z něhož se do pivovaru přesune expozice věnovaná historii knoflíkářství. Poputuje tam také sto šedesát šicích strojů Jiřího Vetyšky.

„Část bude věnována i historii pivovarnictví, do budoucna plánujeme prostory využít i k různým workshopům,“ prozradila ze zámku Věra Nepilová. Před ukončením je také oprava severozápadní fasády žirovnického zámku. Na úpravu parků, které ho lemují, je už vybrán dodavatel. Ten také zasáhne do podoby hřbitova. „Z renovací parků bude tato nejnákladnější,“ podotkl starosta Plešák.

Přes prázdniny prodělala rekonsturukci také školka. „Kapacita naší mateřské školy se navýšila o dvacet na dvaadevadesát dětí. Z nového rozpočtu se město rozhodlo investovat do rekonstrukce přístavby, kde se dříve vyučovaly pracovní činnosti,“ prozradila ředitelka mateřské i základní školy Dagmar Brýnová.