„Studenti se jí účastní dobrovolně, nebylo to povinností, ale pro generálku se rozhodli všichni,“ sdělila zástupkyně ředitele obchodní akademie Hana Šimonová.

Všichni zúčastnění si při maturitě nanečisto složí zkoušku z češtiny. K ní si mohli vybrat buď jeden cizí jazyk, nebo matematiku. „Na naší škole jsme studentům dali možnost zkusit si jak jeden cizí jazyk, tak matematiku, aby si pak mohli zvolit, co jim půjde lépe,“ sdělila vyučující matematiky na obchodní akademii Miroslava Hanzalová.

Výhody a nevýhody testu z matematiky

Oba povinně volitelné předměty mají podle jejího názoru svá pro a proti. „Zkouška z matematiky se skládá jen z písemného testu, u cizího jazyka je také ústní část, u které se však dá leccos zachránit,“ podotkla Miroslava Hanzalová.

Kterou zkoušku si vybere, studentka maturitního ročníku Lucie Jandová ještě neví. „Se státní maturitou jsem ale smířená. Počítala jsem s ní,“ svěřila se studentka.

Studenti pelhřimovské obchodní akademie by podle zástupkyně ředitele neměli mít se změnou maturity potíže. Jakou obtížnost si vyberou, se uvidí až podle výsledků generální zkoušky. U té si však často vybírali vyšší úroveň.

Maturitu nanečisto si zkusí také zájemci ze Střední školy Pelhřimov. Studenti z odborného učiliště, které je součástí školy, podle ředitele Jaroslava Plášila pravděpodobně budou mít se státní maturitou větší problém než studenti průmyslové školy.

„Na učiliště totiž bereme studenty do horšího průměru známek než na průmyslovou školu,“ vysvětlil ředitel. Jaká bude celková úspěšnost maturantů na škole, si však ředitel netroufl odhadnout.

Přístup studentů je podle něj méně zodpovědný než dříve a na maturitních oborech studuje čím dál větší část populace. To by se mohlo nepříznivě projevit na kvalitě maturity.

Autor: Dominika Dufková