Důvod vězí v tom, že stezka, pojmenovaná po zdejším patriotovi Otokaru Březinovi, není v nejlepší kondici. Tento první ředitel humpolecké rolnickosklářské školy by se podivoval tomu, jaké podivné zábavě propadli pravnuci jeho žáků. Na informačních tabulích šestnácti zastavení stezky je totiž znát činnost vandalů.

„Zrovna nedávno jsem montoval novou ceduli pod skály Andělka a Čertovka. Ta stará úplně zmizela, zřejmě leží někde hlouběji v lese. Někdo si asi chtěl dokázat, jak moc je silný,“ poznamenal ochránce přírody Pavel Koubek s tím, že terčem zvůle se nejčastěji stávají místa v lesoparku blíže městu.

Koleje od traktorů

Výletníkům ale dokážou otrávit výšlap nejenom rozkopané informační cedule. Zejména v oblasti pod hradem Orlík po sobě zanechali nepořádek lesníci. „Po okolí jsou rozházené větve. Rozježděné koleje se za mokra skoro nedají překročit. Copak takhle se hospodaří v místě, kudy chodí spousta lidí?“ pravil muž, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Poznamenaného terénu si všiml i vedoucí humpoleckého odboru životního prostředí František Kocman. „V některých místech pod hradem koleje skutečně jsou. Asi nebylo pro nasazení techniky dobré počasí. Snad to lesníci brzy napraví,“ řekl Kocman.

Ředitel krajské lesní správy Václav Šebek slyšel o problémech pod Orlíkem poprvé. „Je třeba rozlišit, co je pozůstatek po běžné činnosti, a co je škoda. Lidé si to často pletou. Les není park nebo zahrádka,“ upozornil Šebek. Dodal, že na místo pošle lesního správce.

Se zarovnáním terénních nerovností to ale tak rychle nepůjde. „Úpravy lesních cest se nechají dělat jenom v určitém období, kdy si půda takzvaně sedne,“ uvedl Václav Šebek.

„Zjara to nešlo, protože hodně pršelo. Nyní je povrch naopak příliš ztvrdlý. Pro srovnávání cest se nejvíce hodí podzim,“ dodal Šebek.

Vyšlapané pěšinky jako dobré znamení

Co každopádně dělá správcům Březinovy stezky radost, jsou vyšlapané cestičky, neklamný důkaz toho, že turisté si tento okruh oblíbili. „Hloučky lidí tam pravidelně potkáváme. Stezka, zdá se, svůj účel splnila,“ dodal Koubek, který se o ni stará deset let.

Stezka není pouhou lesní procházkou. Nachází se na ní řada historických a přírodních zajímavostí. „Cesta vede třeba přes pozůstatky dobývek nerostných surovin. Je tam třeba i soustava rybníčků s pravděpodobným středověkým původem,“ zmínil Kocman především přírodní pamětihodnosti.

Zájemci si ale mohou prohlédnout také právě opravovaný hrad Orlík. Posledním zastavením je židovský hřbitov. Ten je po většinu roku uzamčený, klíče si ale lze vypůjčit u jeho správce.