Každý den ráno vyráží na návštěvu táborů všech kategorií v okrese a kontroluje jejich hygienické podmínky.

„Zrovna včera jsme zde hygienu měli a výsledek byl dobrý. Tábor organizujeme již dvanáctým rokem. Zpočátku to tu bylo zdevastované, a tak bylo a je každý rok co zlepšovat. Pelhřimovská hygiena s námi na rozdíl od jiné nejmenované výborně komunikuje. To, co nám vytknou, se vždy snažíme zlepšit. Současně nás upozorňují na nové vyhlášky a normy. Je to hlavně o lidech,“ uvedl vedoucí tábora Kamil Kučera.

S normami se musí potýkat také malé lesní tábory a skauti. „Vzhledem k tomu, že jsme malý stanový tábor a že se snažíme dostat městské děti do maximálního kontaktu s přírodou, není úplně jednoduché všechny regule dodržet. Samozřejmě se snažíme dělat všechno pro to, abychom normy splňovali a hlavně ničím neohrozili děti,“ konstatoval jeden z vedoucích letního tábora u Chaloupek u Nového Rychnova, Jakub Dvořák.

„Máme za sebou už třináct kontrol a musím konstatovat, že ve valné většině byly výsledky dobré. Sankce jsme udělili pouze dvě, ale nejsou to úplně zásadní věci. Týkaly se uskladnění potravin,“ informovala Iva Holadová. Podle hygieničky jsou dětské tábory na Pelhřimovsku celkem zavedené a problémy se občas objeví u některých nově přibyvších.

Hotel i stan stejným metrem

Z hlediska české legislativy není rozdíl v hygieně mezi „ešusovými“ junáky a někdy téměř hotelovými táborníky, kteří mají k dispozici diskotéku nebo playstationy.

„Některým velkým táborům stačí splňovat základní požadavky, které platí pro lesní skauty,“ zmínila pro zálesáky nevýhodnou disproporci Holadová. Lesní skauti mívají největší problém s uskladňováním potravin. Když přivezou maso, musí ho ihned zpracovat.

Mírné přimhouření očka však podle táborníků i hygieniků možné je. Vše však záleží na domluvě a snaze stav věcí zlepšit. „Náš přístup je takový, že se snažíme informovat o změnách v legislativě a provozovatele táborů na ně upozornit. Rozhodně nejsme nějaký represivní orgán,“ řekla na závěr Iva Holadová.