Pro ty, kdo by rádi zkusili něco nového, otevírá učitelka Jana Leligdonová se svou spolupracovnicí Lenkou Brožovou soukromou mateřskou školu s Montessori programem.

Pro předškolní věk

Kladný názor má na tuto metodu výchovy a vzdělávání také ředitelka Pedagogicko psychologické poradny v Pelhřimově. „Sama bych prvky Montessori využila v každé práci s dětmi v předškolním věku. Názornost, kterou metoda upřednostňuje, tomuto věku sedí. Navíc se díky ní dá pomáhat i dětem s handicapem. Ze všeho nejdůležitější je ale pro předškoláky osobnost učitelky. Záleží na tom, jestli dokáže vytvořit atmosféru důvěry,“ podotkla ředitelka.

Do nové školky budou děti docházet do prostor bývalého Alfatexu. „Počítáme i s oplocenou zahradou směrem k zahrádkářské kolonii,“ sdělila Jana Leligdonová.

Rodiče se mohou rozhodnout, zda své ratolesti budou posílat do školky jen na dopoledne. Do oběda si děti budou hrát se speciálně vytvořenými hračkami, které napomáhají jejich rozvoji.

Nechat děti ve školce do odpoledne však určitě nebude špatná volba. Mohou se totiž těšit na pestrou nabídku zájmových kroužků. „Plánujeme dramatický kroužek, základy jógy, výtvarný kroužek a hru na flétnu, která funguje jako dechové cvičení. Vyzkoušíme také kineziologickou metodu One Brain a podle zájmu rodičů s dětmi můžeme navštívit solnou jeskyni, kde pro ně připravíme program,“ vyjmenovala Leligdonová.

Terapie muzikou

Na konec si nechala možná nejzajímavější aktivitu zvanou muzikoterapie, při níž si děti zaimprovizují a spontánně se zapojí do vytváření hudby.
Metoda výchovy a vzdělávání zvaná Montessori velmi oslovila Kateřinu Žákovou, která má díky dobrým zkušenostem s Montessori klubem v úmyslu využít novou školku pro svou dceru.

„Z absolvovaných kurzů jsem pochopila, že není na místě otálet a odkládat využití této metody až na dobu školní docházky, protože působí velmi prospěšně právě na děti předškolního věku,“ uvedla Žáková.

Maminky zvyklé své potomky vodit jednou týdně do Montessori klubu, nebudou muset své obyčeje měnit. Pokud se najdou zájemci pouze o odpolední kroužky, i jim provozovatelka školky vyhoví.

Rodičům může dělat starost návaznost základní školy na Montessori školku. Jana Leligdonová ale do budoucna počítá se zajištěním pokračující Montessori výuky. „Kolegyně Lenka Brožová nastupuje v srpnu na kurz montessoriovské pedagogiky pro učitele prvního stupně základního vzdělávání,“ přislíbila.

Do páté třídy by tak žáci měli vyučování obstarané. Na druhém stupni jsou podle Leligdonové děti natolik samostatné, že potíže začlenit se do normální třídy nemají.