„Důvodem pro změnu ve vedení Nemocnice Pelhřimov je prudce se zhoršující finanční situace nemocnice. Panu řediteli se nepodařilo Radu kraje Vysočina přesvědčit o řešitelnosti stávajícího stavu. Jeho práce pro krajskou nemocnici v Pelhřimově si vážíme, ale v tuto chvíli bylo povinností zřizovatele zajistit odpovídající podmínky pro náročnou a zodpovědnou práci zdravotníků a léčbu klientů,“ uvedl hejtman kraje Jiří Běhounek.

Celých deset let hospodařila nemocnice velmi vyrovnaně, do problémů se dostala až letos. „V roce 2008 se v rámci příprav na rekonstrukci nepodařilo naplnit počty hospitalizovaných pacientů, protože se 280 z celkových 350 lůžek stěhovalo. Vznikla tak ztráta šesti milionů,“ uvedl Pavel Hrala.

Ztráta: Z 46 má být 25 milionů

„Žádali jsme pojišťovnu o zohlednění naší situace i situace klientů, ale ta ji nezohlednila. Přicházeli jsme tak o milion korun denně,“ dodal Hrala. Podle něj plán pro rok 2010 byl se ztrátou šestačtyřiceti milionů.

„Proto jsme přijali úsporná opatření, jako snížení osobních ohodnocení, a stáhli ztrátu na pětadvacet milionů. Sama nemocnice se jako příspěvková organizace nemůže z této situace dostat. Také jsem připravoval překlenutí tohoto období úvěrem a dalšími opatřeními. Například jsme chtěli prodat chaty na Trnávce,“ dodal ředitel.

V nemocničních kuloárech se prý již delší dobu o výměně ředitele šeptalo. „Různé informace o tom, že bude ředitel odvolán, se už dříve šířily. My jsme se to dozvěděli dnes,“ řekla hlavní sestra a manažerka kvality Jitka Dejmková.

„Za všechny pracovníky mohu říci, že se budeme ze všech sil snažit i nadále situaci obrátit k dobrému a také směřovat k tomu, abychom uspěli v obhájení akreditace. To nás čeká příští rok,“ uvedla Dejmková.

A jaké plány do budoucna má odvolaný ředitel? „Mám řadu vlastních aktivit, kterým se nyní hodlám více věnovat,“ sdělil Pavel Hrala.

Velmi blízkým spolupracovníkem a podřízeným Pavla Hraly byl vedoucí provozně technického oddělení Tomáš Koubek. „Za deset let působení Pavla Hraly jsme udělali obrovský kus práce a spolupráce s ním jsem si vždycky vážil. Je potřeba připustit ekonomické problémy, které způsobila i řada vnějších vlivů. Avšak necítím se být povolán tento poměr hodnotit,“ vyjádřil se Koubek.

Nespravedlnost v odvolání ředitele vidí sestra z gynekologického oddělení, která si nepřála být jmenována. „Mluvím za zaměstnance celého oddělení, když říkám, že odchodu Pavla Hraly litujeme. Myslím, že mu na nemocnici záleželo a odvedl dobrou práci,“ sdělila sestra.