Pacienti zde naleznou několik praktických lékařů, specialistů a souvisejících zdravotnických zařízení jako je rehabilitace, či rentgen. Avšak ani objekt polikliniky se bez stálé péče neobejde. I proto se na rekonstrukci budovy pracuje takřka nepřetržitě.

„Kvůli opotřebení jsme museli v nedávné době vyměnit výtah. Mezi dalšími významnými akcemi byla rekonstrukce sociálního zázemí. Vyměnily se baterie či pisoáry,“ informoval starosta Pacova Lukáš Vlček. Výčet již dokončených prací tím však zdaleka nekončí.

Nový systém ohřevu teplé vody ušetří

„Instalovali jsme systém samozamykání budovy. Do nového hávu se oblékly chodby, čekárny, lavice na chodbách se dočkaly přečalounění. Důležitá byla i výměna svítidel v téměř všech ordinacích i ve společných prostorách. Vzhledem k havarijnímu stavu jsme museli vyřešit i nouzové napájení osvětlení,“ vysvětlil Vlček.

Investice do modernizace polikliniky neutichnou ani v letošním roce. Jednou z hlavních akcí by se tak měla stát rekonstrukce systému ohřevu teplé vody, který by měl výrazným podílem přispět k úsporám při výrobě teplé užitkové vody, instalace nové regulace vytápění nebo výměna požárního hydrantu.
„Tohle pro nás budou letos prioritní opravy,“ podotkl starosta Vlček.

Nejnáročnější akcí by se tak měla stát kompletní oprava střechy polikliniky a celkové zateplení objektu. „Nejvíce se problémy se střechou objevují při intenzivních deštích a v zimě. Proto je nezbytně nutné střechu opravit. Co se týče zateplení, tak na něj musíme najít vhodné dotační zdroje, abychom ušetřili co nejvíce peněz z městské kasy. Jedná se totiž o velmi finančně náročnou akci,“ sdělil Vlček s tím, že se jedná o letitý problém, který má na provoz budovy zásadní vliv a i proto je nezbytně nutné v letošním roce se zateplením budovy začít. Nezbytné úpravy schvalují i samotní pacienti polikliniky.

Modernizace přijde obyvatelům k duhu

„Všude se něco předělává, vylepšuje, tak proč by se to nemohlo dít i tady. Je to široko daleko nějaké zdravotnické středisko, tudíž je to i nutné,“ řekla důchodkyně Lenka Novotná. K té se přidala i Anna Králová. „Jsem ráda, že se poliklinika neustále modernizuje už jen proto, že sem docela často chodím,“ uzavřela Králová.