Záměr předat prostory do užívání na jaře příštího roku proto zůstává více než reálný. V jižním a západním křídle zámku se bez přestávky pilně pracuje. „Práce v interiérech plynule pokračují, nemáme vůbec žádný skluz, ba naopak,“ podotknul starosta Pacova Lukáš Vlček.

V opraveném jižním a západním křídle pacovského zámku získají nové zázemí v první řadě dvě příspěvkové organizace města. Přestěhují se tam muzeum Antonína Sovy a městská knihovna. Na nové prostředí se těší i ředitel muzea Vlastimil Simota.

„Všichni se moc těšíme. I prostory budou o něco větší. Alespoň se nebudeme muset konečně tísnit, stěhování pro nás má celkově velký přínos,“ pochválil Simota. S ním souhlasí i vedoucí knihovny Lenka Vlachová.

Modernější tvář získala i zahrada

„Momentálně jsme v absolutně nevyhovujících podmínkách. Dvě třetiny knížek musíme mít ve skladu a chodit pro ně čtenářům tam. Již se to ale krátí. Už abychom byli v novém, těší se Vlachová. Sám starosta Lukáš Vlček dopověděl, k čemu všemu budou nové prostory ještě sloužit. „Prostory budou dále určeny pro kulturní, vzdělávací a přednáškové akce. Počítáme s tím, že budou mimo jiné využívány školami,“ řekl Vlček.

V dříve opraveném severním křídle vznikly v první polovině dekády kanceláře pro potřeby rozšířeného městského úřadu. Pacovští už se těší z předchozích oprav rozsáhlého areálu, který sloužil před rokem 1989 potřebám tehdejší lidové armády.

Loni byla uskutečněna revitalizace zahrady v prostoru mezi západním křídlem zámku a zámeckým parkem, práce na opravě někdejších hospodářských objektů stojících souběžně se severním křídlem jsou již téměř dokončeny.

„Budou zde tři nové klubovny pro nejrůznější spolky jako ochránci přírody, sbor Slavík, folklórní soubor Stražišťan či autoklub,“ upřesnil Vlček. Prostory zámecké zahrady by mohly výrazněji poprvé ožít letos v létě jako dějiště vícežánrového pohodového festivalu Pacovský poledník, který se v posledních letech konal přímo na nádvoří.

To bude ale v době konání festivalu ještě staveništěm. Staveništěm by se mohla v dohledné době stát také dosud nedotčená část areálu, místo, kde býval vojenský autopark.

Evropské peníze

„Je to reálné. V současnosti nás v první řadě zajímá dokončení rekonstrukce samotného zámku,“ připomenul Vlček. Započaté a zatím nedokončené opravy budou stát 65 milionů korun. Deset milionů na výstavbu kluboven získalo město z programu ministerstva pro místní rozvoj, vlastní zámek financují 41 miliony evropské fondy.