Zda stavba v daném místě opravdu vznikne, bude záležet na společnosti Inba z Českých Budějovic, která vyhrála výběrové řízení na dlouhodobý pronájem pozemků určených na stavbu parkovacího domu v této lokalitě města.

„Na vítězi výběrového řízení bude, aby si sám zjistil zájem o parkovací dům a pak stavbu realizoval,“ připomněl místostarosta Pelhřimova Tomáš Dufek, že předmětem výběrového řízení byl právě pouze dlouhodobý pronájem pozemku, a to na 99 let.

Parkovací dům v této lokalitě by měl řešit poptávku po parkování v návaznosti na loni dokončený bytový dům. Na webových stránkách města se ovšem už nyní lze dočíst, že ne všichni jsou záměrem nadšeni. „Jakési garáže zamýšlené směrem ke hřišti nic nevyřeší. Naopak zkomplikují, jelikož si je koupí kdokoliv z Pelhřimova a ne obyvatelé uvedeného domu,“ reagovala Jana Linhartová.

Postavte parkoviště, vzkazuje Linhartová

Ta zároveň představitelům města doporučila, aby v dané lokalitě postavili raději běžné parkoviště. „Pokud bude myšleno na přihrání kšeftu pro firmu, vyhrají to garáže. Pokud by se myslelo na občany, musí zvítězit parkoviště,“ vzkázala radním Linhartová. Vedoucí hospodářského odboru pelhřimovského městského úřadu Stanislav Kropáček však částečně oponuje.

„Parkovací dům bude minimálně jednopatrový a tím pádem se na stejnou plochu vejde více aut. Možnost vybudování parkoviště v uvedené lokalitě je omezena jak finančními prostředky, tak i technickým řešením,“ vysvětlil Kropáček.

Ten zároveň dodal, jaké výhody by parkovací dům pro pelhřimovské občany měl. „Pokud se vybuduje parkovací dům, zaplatí ho budoucí majitelé stání. Pokud by se budovalo parkoviště, pak tedy na vrub města a tedy ho zaplatí prostřednictvím rozpočtu města všichni občané,“ upřesnil Stanislav Kropáček.

Okolo šedesáti míst

Podle záměru vítěze výběrového řízení má mít jeho parkovací dům kapacitu mezi 56 a 58 místy. V Pelhřimově už je jeden parkovací dům na okraji panelového sídliště na hranici ulic Osvobození a Táborská a s jeho provozováním a užíváním nejsou spojené žádné zásadní problémy.