Tak budou vypadat Studentské volby 2010, které připravuje společnost Člověk v tísni. „Studentské volby jsou součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách, konkrétně dlouhodobého projektu Kdo jiný?, zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti,“ informoval Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách.

K urnám půjdou koncem dubna

Z projektů společnosti na českých školách by si mohlo vzít Ministerstvo školství příklad. Dlouhodobě totiž dodává do škol dokumenty týkající se celosvětových problémů i naší minulosti, kdy se žáci prostřednictvím konkrétních osudů dozvídají daleko více než po čtyřech letech standardní občanské výchovy.

„Doposud žáci základních a středních škol realizovali prostřednictvím našeho programu přes sto nejrůznějších dobrovolnických projektů. Díky své aktivitě poznali, že místo pasivního přijímání mohou mnohé věci ovlivňovat a měnit,“ sdělil Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách.

K urnám žáci přistoupí 26. až 28. dubna. Společnost Člověk v tísni čerstvě rozeslala všem středním školám zapojeným v programu informace a spustila webové stránky, na kterých se mohou školy zaregistrovat. Organizování voleb bude v rukou studentských volebních komisí, které budou pracovat pod garancí jednoho pedagoga. Všechny zapojené školy obdrží informační texty o volebním systému v České republice, materiály pro propagaci vlastních voleb a volební lístky.

Vítané přihlášky

Na Pelhřimovsku zatím ředitelé škol o projektu příliš nevědí. Zapojit se chystají na gymnáziu v Pacově. „S největší pravděpodobností se do toho zapojíme. Bude to velkým přínosem pro výuku základů společenských věd. Zajímavé může být také zjištění, jak se liší volební preference žáků od dospělých,“ řekl ředitel Josef Novák.

Ostatní střední školy na okrese mají stále šanci se unikátního projektu zúčastnit. „Je to spuštěné teprve týden a už se přihlásily desítky škol z celé republiky. Do dvanáctého dubna se ještě mohou přihlásit další. Obrací se na nás dokonce i žáci mladší patnácti let, že by se chtěli také zapojit,“ informovala Tatiana Čabáková, koordinátorka projektu.