Zápis k předškolnímu vzdělávání začal v pondělí a potrvá až do pátku. „V těchto dnech si mohou rodiče školku prohlédnout, promluvit si s učitelkami a zeptat se na to, co je zajímá,“ řekla ředitelka Libuše Marková.

Zápis se týká dětí, které nastoupí do školky ve školním roce 2010/2011. „Děti, které v tomto školním roce dovrší tří až šesti let věku, tedy i v tom případě, že dítě započne do mateřské školy chodit například až v únoru 2011,“ informovala Marková. Děti školka přijímá dle kritérií, které jsou v souladu se zákonem. „S těmito kritérii budou rodiče seznámeni při zápisu,“ podotkla Libuše Marková.

„V případě zájmu si rodiče vyzvednou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou vyplněnou odevzdají do 24. března v naší školce,“ uvedla Marková.
Mateřská škola má v obci dlouholetou tradici. „Velká Chyška je spádovou mateřskou školou, a proto bychom rádi přivítali i děti z Pacova.

Velkochyšenská školka byla v nedávné době rekonstruována. Mateřská škola dětem nabízí podnětné prostředí, rodinný přístup zaměstnanců, kvalitní výchovný vzdělávací program, výlety nebo pravidelné návštěvy divadel.

Největší výhodou je umístění školky v klidné části Velké Chyšky.