Ten má na Vysočinu přilákat především absolventy zdravotnických fakult. Vše spočívá v tom, že studentovi lékařské fakulty může být poskytnuto stipendium ve výši 5 000 korun měsíčně, za stejných podmínek studentovi nelékařského povolání 2 000 korun měsíčně. A to v případě, že budou po ukončení školy pracovat pro nemocnici na Vysočině.

Smlouva minimálně na pět let

„V těchto případech uzavře zdravotnické zařízení pracovní smlouvu na dobu minimálně pěti let. Určení výše náborového příspěvku a jeho proplácení je v kompetenci ředitelů nemocnic. Kraj Vysočina je připraven nemocnicím v odůvodněných případech poskytnout příspěvek na úhradu nákladů spojených s vyplácením stipendií i náborových příspěvků,“ vysvětlil hejtman Jiří Běhounek.

Kraj Vysočina chce tímto způsobem již nyní řešit budoucí bezproblémové fungování krajských nemocnic. „Cílem navržených opatření je dostat na Vysočinu čerstvé mediky, odborníky, lékaře, střední zdravotnický personál, ale i schopné informatiky, techniky a ostatní nelékařský personál,“ uvedla krajská mluvčí Jitka Svatošová. V opravených nemocnicích musí být k dispozici také týmy odborníků různých profesí.
Už v letošním roce tedy mohou krajské nemocnice nabídnout bezplatné stáže.

„Vycházíme tak vstříc studentům různých oborů, kteří mají trvalé bydliště na Vysočině. Další nabídkou je poskytnutí stipendia a uzavření budoucí pracovní smlouvy pro lékařská i nelékařská povolání. To za podmínky, že student začne po ukončení školy pracovat v našich nemocnicích,“ dodal Jiří Běhounek.

Podle ředitele pelhřimovské nemocnice Pavla Hraly jde do budoucna o dobrý počin. „Samozřejmě, že pomoc vítáme. Doufáme, že náborové příspěvky či stipendia nám pomohou v získávání nových lékařů. Chybí nám například ortoped,“ řekl Pavel Hrala.

Přesto má zástupce primáře ortopedického oddělení Oldřich Krumpl zcela opačný názor. „Je to spíše zoufalý pokus,“ okomentoval snahu kraje Krumpl.

Podle něho se v krajích, kde už podobnou personální politiku provádějí, nepodařilo vyřešit téměř nic. „Je třeba najít koncepční řešení celého systému vzdělávání mladých lékařů a jejich profesního uplatnění,“ domnívá se Oldřich Krumpl.

Podle jeho slov odrazují mladé lékaře především nízké platy. „Když se na oddělení objeví nadějný medik, může se stát, že se rozhodne odejít za lepšími platovými podmínkami do zahraničí,“ vysvětlil Krumpl.

A jak ortoped říká, sám by takovou smlouvu nikdy nepodepsal. „Pokud je člověk rozumný, tak ji podepsat ani nemůže. Zavazuje se tím na spoustu let a přitom nemůže vědět, co za pět let bude,“ pověděl rázně Oldřich Krumpl.

Lékaři chybí také na gynekologii

V současné době je na Vysočině v případě lékařských profesí poptávka po lékařích LDN, dále pak v oborech anesteziologie a resuscitace, gynekologie a porodnictví, v případě nelékařských profesí o radiologické asistenty a fyzioterapeuty.

Kraj Vysočina personální situaci v nemocnicích nechce podcenit, proto už nyní přijímá zmíněná preventivní opatření. „Letos počítáme s tím, že za tímto účelem z rozpočtu uvolníme několik milionů korun,“ uzavřel hejtman Jiří Běhounek.