Pochvalné hlasy ze strany čtenářů se už nedaly přeslechnout, radní tedy doporučili ředitelce kulturního střediska vypsat mimořádnou odměnu. Ta se chopila pera ráda. „Knihovna neslouží zdaleka pouze k půjčování knížek. Děje se tam spousta zajímavých pořadů, které baví nejenom čtenáře,“ usmála se Marcela Kubíčková.

Od Cipíska k Astře

K mračení se měly daleko i samotné knihovnice. „Samozřejmě, že takové ocenění potěší. My se ale jen snažíme o co možná nejužší vazbu se čtenáři,“ pravila skromně vedoucí knihovny Ludmila Trnková. O způsobu semknutí s návštěvníky knihovny vypovídají nástěnky přeplněné pozvánkami na nejrůznější akce. Jejich záběr těžko může být širší, batolaty s maminkami z rodinného centra Cipísek počínaje a pravidelnými literárními lekcemi pro důchodce z Astry konče.

Osvědčily se zejména pořady pro školáky. „Snažíme se nastavit besedy tak, aby si z nich děti mohly vyvodit nějaký závěr,“ přiblížila Zdeňka Trnková z dětského oddělení.

Sen prospěje dětem

Knihovnice ale rády vzpomínají i na besedy pro dospělé, třeba se socioložkou Jiřinou Šiklovou. Vydařil se také doprovodný program k adventní městské slavnosti Nesem Vám. „Pokaždé se potkala spousta lidí, byla tu krásná atmosféra,“ dodala vedoucí.

Odměněné pracovnice ale mají i další vylepšovací nápady. Především kvůli starším, hůře vidícím lidem chtějí zajistit takzvané zvukové knihy. Navíc živí velký sen, jehož splnění ale nezáleží na nich. „Potřebovali bychom ještě trochu rozšířit dětské oddělení. Pokud se to podaří, nebude to mít chybu,“ uzavřela přáním Ludmila Trnková.