„Jsme rádi, že se naši školu podařilo zařadit na seznam kulturních památek,“ pochvalovala si častrovská starostka Jana Houšková.

Téměř sto let stará budova tak je pod přísnějším dohledem odborníků, než kdyby byla jen „obyčejným“ objektem.

Starobylý ráz

„Vůbec nevadí, že nám do údržby a případných oprav školy budou mluvit odborníci,“ pokračovala starostka. Častrovští jejich pomoc naopak vítají. „Chceme i pro budoucí generace zachovat starobylý ráz školy,“ doplnila Jana Houšková.

Obyvatelé Častrova školní budovu považují za dominantu obce. Dokončení stavby objektu se datuje do roku 1912. Budova od svého vzniku až do současnosti slouží ke vzdělávání dětí. „Nyní funguje jako jednotřídka,“ prozradila starostka.

Častrovskou školu v tomto roce navštěvuje celkem osmnáct dětí od první až do čtvrté třídy. V budově, která za dva roky oslaví sté výročí vzniku našla zázemí také obecní knihovna. Ta pro čtenáře otevírá své brány pravidelně každé sude pondělí.