K zápisu se spolu se svými rodiči dostavilo celkem 221 dětí.

Plachý: Optimální počet je pětadvacet

„Jednatřicet rodičů požádalo o odklad školní docházky, o přijetí svého dítěte k základnímu vzdělávání požádalo 190 rodičů. Pro tyto děti je připraveno 200 volných míst v osmi třídách, s jejichž otevřením 1. září počítáme,“ informoval Petr Plachý, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Pelhřimov. Třídy by se měly naplnit do počtu 25 žáků.

„To je podle mě optimální počet pro práci žáka i učitele,“ doplnil Plachý. Do jednotlivých škol budou žáci zařazováni podle kritérií, které každá základní škola předem zveřejnila.

„Prvním kritériem je trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti školy. Toto kritérium splňuje 130 dětí. Dalším kritériem je skutečnost, že dítě již má na škole staršího sourozence. Tomuto kritériu vyhovuje 30 dětí,“ vysvětlil Petr Plachý. O zařazení zbývajících žáků budou rozhodovat ředitelé škol ve správním řízení.

Za sebou už mají zápisy i v Humpolci. Tam se uskutečnily 4. února. „K zápisu se dostavilo 138 dětí. O odklad požádalo celkem 19 rodičů, kterým však nemusí být vyhověno,“ sdělila Miluše Koudelková, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Humpolec.

Humpolečtí narozdíl od Pelhřimova nemají tak přísná kritéria, kam musí rodiče dítě dát. „Máme to volnější. Necháváme to hodně na rodičích, kam chtějí, aby jejich dítě chodilo,“ uzavřela Miluše Koudelková.