„Požádali jsme o úvěr kvůli velkému propadu daňových příjmů, který se pohybuje okolo 28 milionů korun,“ vysvětlil starosta města Leopold Bambula už na prosincovém zasedání, kde zastupitelé pro kontokorentní úvěr zvedli ruku.

Zatímco celkové příjmy byly vyčísleny na 450 053 700 korun, výdaje budou celkem 563 493 000 korun. Schodek ve výši 113 439 300 korun však město pokryje dvěma částkami, a to převodem vlastních prostředků z let minulých ve výši 66 milionů korun a kontokorentním účtem ve výši 47 439 300 korun. Na jednoho obyvatele téměř sedmnáctitisícového města tak připadá 2 858 korun dluhu.

Dopady krize

„Tato částka zabezpečí zdroje pro překlenutí finanční nedostatečnosti, způsobené časovým nesouladem mezi příjmy a výdaji,“ doplnil pelhřimovský starosta.

„V návrhu rozpočtu na rok 2010 jsou zohledněny předpokládané dopady hospodářské krize na hospodaření města a zmírnění těchto dopadů, to se projevilo snížením celkových příjmů města a samozřejmě snížením výdajů vzhledem k možným úsporám,“ vysvětlil starosta města Leopold Bambula. Nejvíce peněz proudí do městské kasy z daňových příjmů, a to 185 600 tisíc.

Město počítá s prodejem pozemků

V kapitálových příjmech pak město počítá s osmi miliony korun. „V této částce počítáme s prodejem pozemků na Polním Dvoře. Jestli však budou zájemci kupovat, to se ještě uvidí,“ pokrčil rameny starosta. Jenom na předškolní a školní zařízení padne z rozpočtu téměř 93 milionů korun.
Na silnice letos půjde 6,1 milionu. Z toho 100 tisíc se týká provozu, zbytek jde do investic.

Ostatní záležitosti týkající se pozemních komunikací si vyžádají z rozpočtu bezmála šedesát milionů.

V rámci schváleného rozpočtu připadly peníze zároveň také nejrůznějším organizacím.

Na kulturu rozdělilo město 400 tisíc korun, tedy o 140 tisíc méně než vloni. Z toho Zájmové sdružení hasičských hudeb získalo 60 tisíc, o deset tisíc méně si pak již tradičně odnesl Ochotnický divadelní spolek Rieger.