Do terénu vyrazili myslivci z celého kraje, ve kterém se nachází celkem 521 honiteb.

Ve svém revíru sčítali i myslivci z Hříběcí. Během dvou dnů však zvířata sečíst nejdou a pro zpřesnění výsledků je stanoven další termín, 6. března. „O víkendu jsme sčítali, ale nemáme to ještě v hromadě, víc budeme vědět po druhém sčítání,“ uvedl myslivec Jiří Doskočil. A jak takové sčítání vypadá? „To se musí vyjít na nějaký čas do lesa a chodit po revíru,“ prozaicky vysvětlil Doskočil. Nejpříhodnějším místem ke sčítání v zimě jsou samozřejmě krmelce.

Zajíci na ústupu, prasata v Třeboni

K jeslím Jiřího Doskočila chodí hlavně srnčí. Zato ušáků je poslední dobou po málu. „Zajíci jsou na ústupu. Proč? Na to není jednotný názor, roli v tom zřejmě hraje více věcí jako například chemie,“ přemýšlel Doskočil.

Zato divoká prasata vyrazila za lepším. „Už před vánoci odešla údajně na Třeboňsko, kde je hodně bukvic,“ dodal myslivec.

Zhruba odhadnout počty si troufl Zdeněk Holý, předseda Mysliveckého sdružení Hubert Pacov. „Prasat je zhruba tolik co loni, ale velmi těžko se sčítají, protože stále migrují a za noc urazí až 40 kilometrů. V Pacově navíc nemají klid kvůli četným silnicím. V zimě se ukrývají v houštinách, nebo tam kde se snáze dostanou k potravě. Se zajíci to u nás vypadá, že jich je o něco víc než loni,“ sdělil Holý s tím, že jako všude převládá srnčí. Vidět nejsou koroptve, které jsou ukryty pod sněhem. Sem tam lze spatřit lišku či různé dravce.

Výsledky, které myslivci z pelhřimovského okresu po druhém sčítání shromáždí, následně oznámí odboru životního prostředí při městském úřadu v Pelhřimově. Známy by měly být přibližně v dubnu.

„Sčítání je každoroční povinností uživatele honitby stanovenou zákonem o myslivosti a zároveň je také jedním ze základních podkladů pro následné vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě. Aby bylo možno provést co nejobjektivnější zjištění stavu zvěře v poměrně různorodých přírodních podmínkách kraje Vysočina, byly termíny stanoveny ve spolupráci se zástupci uživatelů honiteb,“ objasnil účel sčítání Petr Bureš vedoucí krajského odboru lesního hospodářství.

Loni bylo v kraji nasčítáno 30 325 srnčí zvěře. Je možno sledovat nárůst stavů divokých prasat, kterých myslivci spočítali 2852 kusů. Sčítána není pouze lovná zvěř, ale v evidenci jsou zachyceny i druhy, které by bez péče myslivců jen těžko přežívaly. Jedním z příkladů takových druhů je sluka lesní v počtu 2087 kusů.