Radíte žákům, když váhají při volbě střední školy?
Na školy dáváme už v listopadu informace o vyšetřeních, která zahrnují psychologické testy, osobnostní testy a ty, které prověří sféru zájmu žáků. Dětí k nám chodí docela dost.

Dochází ke konfliktům představ o budoucnosti u žáků a jejich rodičů?
Někdy má rodič odlišnou představu než dítě, které chce jinam. Naši pracovníci pak hledají řešení, která oběma stranám nabídnou. Jsme tu od toho, abychom našli společnou cestu.

Dostávají se v souvislosti s přijímacím řízením děti do stresových si?tuací?
Žádné stresy s tím spojené už nemají. Zkoušky na střední školy se nedělají a děti neprojdou žádnou zátěží. Mají to zadarmo, což není dobře. Mnozí se pak dostanou na maturitní obory, kde selhávají. To může vést k odchodu ze školy a nechuti se vůbec vzdělávat.

Přesto, chodí k vám v tomto období častěji?
Už to neřešíme jako dřív. Nemají důvod sem chodit, protože mají své jisté. Navštěvují nás hlavně děti s různými poruchami učení.