Podle nedávných průzkumů veřejného mínění slaví valentýnský svátek nějakým způsobem dvě pětiny našinců. Průzkumy také ukazují, že více ti mladší. S léty je tak šance, že lidí, kteří mají rádi únorový svátek zamilovaných, bude spíš přibývat.

Na to, že Valentýna neslavíme ani dvacet let, tento svátek u nás poměrně zdomácněl. Bohužel si však také získal své odpůrce. Některé až doslova zavilé. Těm vadí především jeho komerční stránka a také nepůvodnost těchto oslav.

V tom prvním mají trochu pravdu. Obchodníci nám svátek zamilovaných často připomínají. Mnohem výrazněji na nás však komerce útočí okolo Vánoc a Velikonoc, a přesto tyto svátky nezavrhujeme. Stejně jako duch Vánoc není ukryt v žádném reklamním poutači, není ani kouzlo Valentýna ve výhodných nabídkách.

Prostě jen chceme někomu říci a ukázat, že ho máme rádi, a tento den se k tomu mimořádně hodí. Navíc má takto pojatý svátek úžasnou výhodu v tom, že nikoho neodstrkuje. Je jedno, kolik je vám let a zda jste muž, či žena.

Slavilo se už za Rakouska

Ani poukazování na to, že Valentýn je u nás nepůvodní, není zcela na místě. Valentýn se dlouhá staletí slaví v celém světě a objevoval se i v českých zemích. V podobě svátku církevního i svátku zamilovaných. Byť takto poprvé teprve v období meziválečném.

Některé prameny uvádějí, že za rozšířením svátku zamilovaných stojí americká manželka T. G. Masaryka. Už v období první republiky si přáli zamilovaní s květinami a oblíbené byly také pohlednice s valentýnskými motivy. Připomínání tohoto svátku vymizelo po roce 1948.

Obecně kořeny valentýnského svátku jsou ovšem mnohem starší. Sahají až ke starým Římanům. V Římě připadal na 14. únor svátek bohyně Juno, která byla ochránkyní manželství a rodiny. Římané svým ženám tento den přinášeli kytice květin.

V Německu a Belgii se dávají již od středověku právě tento den květiny jako výraz vzájemné lásky. V Anglii zase existuje tradice anonymních milostných dopisů.

Svatých je několik

Dopátrat se toho, jak dlouho Valentýna slavíme, je mnohem snadnější než skálopevně prohlásit, kdo byl tím nejpůvodnějším svatým Valentýnem. Existují totiž přinejmenším dva.

14. únor je podle většiny pramenů zasvěcen svatému Valentýnu z Terni. Podle historických údajů se měl narodit někdy počátkem 3. století. Šlo snad o bohatého Římana, která se stal biskupem v Terni. Tento muž měl mít léčitelské schopnosti, ale znelíbil se mocným, a byl sťat roku 269. Poměrně záhy se mučedník Valentýn začal těšit úctě věřících, a už ve 4. století byly jeho ostatky uloženy v bazilice na Via Flamia v Římě.

Důvodem, proč má být patronem zamilovaných, je to, že tajně oddával milenecké páry. Byl také považován za ochránce manželské lásky a domácího krbu, neboť měl mužům radit, aby dali přednost svým manželkám před odchodem do války.

Druhým zmiňovaným světcem je Valentýn Římský. Ten měl rovněž ve 3. století oddávat páry v době, kdy byly v Římě zakázány svatby proto, aby byl dostatek svobodných mužů pro armádu. Za to, že se protivil příkazu císaře byl uvězněn a popraven.

Příběhy obou světců jsou si v mnohem podobné, a proto někteří badatelé tvrdí, že šlo o jedinou osobu.

Na Rounku se zvoní pro lásku

Na Vysočině je místem, kde si už několik let lidé připomínají valentýnskou tradici, kaple nad Rounkem jen několik kilometrů od Jihlavy.
Už několik let tam míří stovky lidí, kteří si v tomto místě chtějí říci, že se mají rádi. Důvodem toho, že jdou právě na toto místo, jsou ostatky svatého Valentýna. Ty dodávají Rounku v tento den atmosféru. Na místo navíc musíte dorazit pěšky a nenajdete zde žádné prodejní stánky. Tedy žádná komerce, ale opravdový svátek zamilovaných a pro skeptiky pak alespoň pěkná procházka.

Valentýnské relikvie dorazily na Rounek teprve v minulém století – v roce 1931. Tehdy je zaslalo biskupství v Hradci Králove spolu s relikviemi svatého Bonifáce. Schránky s ostatky byly uloženy v oltářních kamenech z bílého mramoru.

Jde o čtverce o hraně 30 centimetrů a pořízení jedné dlaždice s ostatky přišlo na 440 korun. Jak uvádí archivář Ladislav Vilímek, byly tehdy umístěny v poutní kapli svatého Antonína Paduánského nad Rounkem, v kapli na návsi v Ježené, v zámecké kapli v Plandrech a blízké kapli Jana Nepomuckého.

Obě kaple v Plandrech však s léty vzaly za své, a tak nakonec zůstaly ony oltářní kameny jen v Ježené a na Rounku. Právě tam, do příjemného lesního prostředí, vyrážejí už několik let lidé na den svatého Valentýna.

Kdo ke kapli dojde, může si sáhnout na ostatky svatého Valentýna, zazvonit si na zvoneček a přát si zamilovanost až do smrti. A i když na tento svátek nevěříte, tak tímto přáním určitě nic pokazit nemůžete. Pokud jste tradicionalisté a chcete mít jistotu, že jste nic nezanedbali, zopakujte vše ještě 1. května pod rozkvetlým stromem. Pak už to bude na dvě stě procent.