Majitelé objektů mají možnost dostat od městského úřadu a kraje Vysočina dotaci až padesát procent.

V částce bude jasno až schválí rozpočet

„Poměr zůstává stejný jako každý rok. Třicet procent dává kraj, zbylých dvacet pak uhradí město,“ vysvětlil Jiří Matiášek z odboru vnitřních věcí pelhřimovského městského úřadu.

Podmínkou pro získání peněz od města je úspěch v dotačním klání vyhlášeného krajským úřadem. Tam si mohou zájemci podat žádosti o dotace do 15. února.

S požadavkem na pelhřimovský městský úřad si ale musí majitelé domů o něco pospíšit. „Uzávěrka připadá už na 5. února,“ přikývl Jiří Matiášek. Zatím ale není jasné, jakou částku si majitelé historických domů v Pelhřimově rozdělí.

„Ještě není schválený rozpočet na letošní rok, takže zatím nevíme, kolik peněz na opravu památkově chráněných objektů vyčleníme,“ pokračoval Matiášek.

Kraj Vysočina na příspěvky věnuje celkem deset milionů korun. „Jedná se o stěžejní dotační titul v oblasti památkové péče,“ sdělila Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina.

„Letos ho vypisujeme už sedmým rokem. V předchozích letech se o něj ucházelo téměř devět set padesát zájemců,“ doplnila Svatošová.
V Pelhřimově se v loňském roce o peníze na opravu přihlásilo devět majitelů domů.

Byla by škoda nechat je zchátrat

„Oproti uplynulým rokům vloni nepřišlo takové množství žádostí. Proto jsme mohli vyhovět všem zájemcům,“ sdělil Matiášek.

Z rozvojového fondu města se tak mezi ně rozdělilo více než sedm set tisíc korun. A jak to vypadá se zájmem o příspěvek pro letošní rok? „Zatím jsme ještě žádnou žádost nedostali,“ odpověděl Matiášek.

Toho, že by se o peníze nepřihlásil nikdo se nebojí. „Vlastníci mají na podání ještě relativně čas,“ dodal Matiášek. Dotace na rekonstrukci majitelům památkově chráněných budov většinou vytrhnou trn z paty. V dotačním klání se několikrát podařilo uspět i Petru Valentovi.

„Je dobře, že se taková možnost nabízí. Oprava historických domů bývá docela nákladná záležitost,“ líčil Valenta.

„Příspěvek náklady hodně ulehčí. Je sice pravda, že si polovinu musí člověk zaplatit z vlastní kapsy, ale na druhou stranu se přece nemusí opravovat vše najednou,“ mínil majitel.

„I já jsem o dotaci žádal několikrát po menších částkách a renovoval postupně. Pak se to dá zvládnout, doplnil Petr Valenta, jehož dům na křižovatce Tylovy a Nádražní ulice už září novotou.

Podle něj by majitelé o své památkově chráněné domy měli pečovat. „Byla by škoda nechat krásné historické budovy zchátrat,“ uzavřel Petr Valenta.