„Projekt je zaměřen na zvýšení kvality environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na našich základních školách,“ prozradil starosta Pacova Lukáš Vlček. Nový volitelný předmět Environmentální výchova by měl žáky zapojit do procesu poznávání, upevňování kompetencí a postojů k životnímu prostředí.

„Žáci budou například zapojeni do příprav naučných stezek a nebo do realizace různých projektů v oblasti životního prostředí,“ informoval koordinátor projektu Jiří Hodinka. V rámci projektu budou také aktualizované osnovy, vzniknou nové pracovní listy pro danou výchovu, projektové a metodické podklady pro environmentální vzdělávání, výchovy a osvěty do výuky povinných i nepovinných předmětů.

Volitelný předmět by měl i pobavit

„Bude obohaceno vybavení škol o značné množství nových pomůcek, opět zaměřených k této tématice environmentální výchovy. Dojde i k aktualizaci školního výukového plánu obou základních škol,“ řekl starosta Pacova Lukáš Vlček. Pacovští žáci také absolvují externí programy, exkurze a besedy s odborníky po dobu realizace, a to zcela zdarma.

„Ve větší míře budou zavedeny evaluační mechanizmy do výuky a inovovány výukové materiály,“ sdělil Jiří Hodinka. Celá realizace projektu je plánována na třiadvacet měsíců. Poté budou nové aktivity zařazeny do běžné výuky. Městu Pacov, tedy především jeho základním školám, byla přiznána dotace ve výši 4 998 913 korun. Tato dotace by měla pokrýt celý projekt.