Klade větší důraz na ochranu života, majetku a dalších práv jednotlivce. Tyto zájmy jsou v novele posunuty do popředí. Trestné činy proti životu a zdraví, rodině a dětem, svobodě a lidské důstojnosti jsou tak na prvním místě.

Naopak u méně závažné trestné činnosti, například drobné majetkové trestné činnosti, posiluje zákoník význam alternativních trestů. V souvislosti s tímto se ruší některé trestné činy a lidé, kteří jsou za jejich spáchání ve výkonu trestu, budou propouštěni.

Pelhřimovský okresní soud tak bude muset díky zvýšené administrativě spojené s novelou odsunout projednávání některých nových případů. „Všechny spisy, které jsou živé, a týká se jich snižování trestní sazby, se musí ještě před vánoci přednostně prohlédnout.

V lednu pak budeme rozhodovat o zkracování trestu podle jeho závažnosti,“ popsal situaci pelhřimovský soudce Jiří Zach. Přednost dostanou případy těch, kterým už trest běží. Rapidního nárůstu agendy spojené s projednáváním se však soudce neobává. „Musí se to zvládnout. Pokud někomu trest běží, tak musíme rozhodnout co nejdříve. Těch, kterých se to týká, a jsou ve výkonu trestu, není mnoho. U nás by se tyto případy daly spočítat na prstech rukou,“ dodal Zach.