Své místo vedle angličtiny a němčiny si esperanto našlo pouze na žirovnickém webu. „Dostali jsme nabídku na přeložení části obsahu internetových stránek do tohoto jazyka,“ vylíčil starosta Žirovnice František Plešák.

Někteří ho považují za dávno mrtvou řeč

„Tak jsme si řekli, proč to nezkusit. Třeba naše iniciativa návštěvníky, kteří esperanto ovládají potěší,“ pokračoval Plešák. Ostatní města možnost překladu webu do snadno naučitelného jazyka neláká. Raději vsadí na angličtinu nebo němčinu.

Dvě světové řeči musí vystačit návštěvníkům pelhřimovských internetových stránek. „O esperantu zatím neuvažujeme. Myslím, že další jazyk na webu mít nemusíme,“ uvedl místostarosta Pelhřimova Bohumil Kovanda.

Stejný názor zastává i humpolecký starosta Jiří Kučera. „Přeložit server do esperanta se v současné době nechystáme,“ potvrdil Kučera.

Další řečí nebude na návštěvníky promlouvat ani web Pacova. „Na překlad městských stránek do esperanta se nechystáme,“ přikývl pacovský starosta Lukáš Vlček. Podle něj by se nápad nesetkal s dostatečnou odezvou. „Nevím, jestli by překlad webu našel patřičné využití. Esperanto je podle mého názoru mrtvý jazyk,“ mínil Vlček.

S tím ale nesouhlasí pelhřimovský psychiatr, teolog a spisovatel Jaroslav Max Kašparů. Ten se esperantu věnuje už dlouhou dobu.

Žirovnice pohostí velkolepý kongres

„Rozhodně to není mrtvá řeč. V celém světě si získává stále větší oblibu,“ oponoval Kašparů, který přeložil do esperanta žirovnické webové stránky. „Hlavní problém spočívá v tom, že v České republice chybí střední generace esperantistů, která měla vyrůst za minulého režimu,“ pokračoval Jaroslav Max Kašparů.

Komunisté totiž neměli lidi mluvící esperantem příliš v oblibě. Byl to pro ně imperialistický jazyk. Kašparů se snaží o šíření povědomí o esperantu mezi širokou veřejnost. Kromě překladů se podílí i na tvorbě učebnic.

Spolupracuje také na pořádání Mezinárodního kongresu katolické jednoty esperantistů. „Ten se uskuteční příští rok na jaře v Žirovnici,“ přiblížil Jaroslav Max Kašparů. „Zúčastní se ho i prezident jednoty, Čech Miloslav Šváček,“ uzavřel Kašparů.

Co je to Esperanto
– Umělý jazyk esperanto byl zkonstruován v roce 1887 L. L. Zamenhofem, s cílem vytvořit jednoduchý jazyk pro mezinárodní komunikaci.
– Esperanto je plánový jazyk, 93 % jeho slov je srozumitelných se znalostí románských jazyků, 90 % se znalostí germánských jazyků a 47 % pro mluvčí slovanských jazyků.
– Slovosled je volný a blízký jazykům slovanským. Kořeny slov jsou vybrány z hlavních evropských řečí.
– V gramatice převažují apriorní rysy s důrazem na pravidelnost a snadnou naučitelnost, zároveň umožňuje přesné vyjadřování.
Zdroj: esperanto.wz.cz