Mravenec vyrostl, dneska je plnokrevným pomocníkem v aktivitách střediska, které je součástí pelhřimovské základní organizace Českého svazu ochránců přírody. „Před dvanácti lety to ale určitě jednoduché nebylo. Museli jsme řešit doslova existenční otázky,“ říká s odstupem Marta Kosová.

Láska k přírodě převládá stále

Ani dneska nemají její aktivity, pro něž za uplynulé roky získala dvě desítky dalších mladých lidí, na růžích ustláno. „Byla bych ráda, kdyby středisko bylo stabilizované,“ zdůrazňuje, když mluví o současnosti Mravence.

K přírodě měla blízko odmala. Život na venkově, na samotě, postupně proměňovala ve svoji životní filosofii. „Kladný vztah k přírodě jsem měla vždycky,“ vzpomíná Marta Kosová. Když pak po studiích nastoupila do služeb někdejšího Okresního úřadu v Pelhřimově, mohlo to být jedině na referátu životního prostředí. Prostřednictvím střediska ekologické výchovy si splnila svůj druhý životní sen. „Vždycky jsem chtěla pracovat s dětmi. A tak jsem tehdy začala chodit do škol s různými přednáškami a výukovými programy o přírodě, ale také o třídění odpadů, o chování se v přírodě, zkrátka s ekologickou výchovou,“ popisuje začátky svých pedagogických aktivit ekoložka.

Mravenec Marty Kosové našel trvalou podporu v pelhřimovské městské knihovně. Právě tam se už řadu let konají populární dílny známé jako třeba Krmítkování nebo Budkování.

Děti se dozvědí celou řadu rad

Už z názvů vyplývá, na co jsou zmíněné dílny zaměřené, zejména školáci se zde dozvědí řadu praktických rad, jak pomoci přírodě v nejrůznějších ročních obodobích. A nezřídka sem přicházejí i ti, kteří už ze školních lavic vyrostli.

„Do konce letošního roku nás čeká ještě velmi oblíbené předvánoční Medování. S ním nám pomáhají místní včelaři, zase tady bude vonět med i včelí vosk, z něhož učíme děti vyrábět svíčky,“ těší se na příští program v knihovně Marta Kosová.

Radost jí dělá i zájem těch, kteří pak ve středisku zůstávají, přibližně dvacet jich získal Mravenec natrvalo. „Zápal dětí, které chtějí přírodě pomáhat, mě samozřejmě těší,“ uzavírá Marta Kosová.

Jiří Jíra