„Práce pokračují, jak mají. Nyní už začínáme hrabat u břehů. Zejména u hráze jsou nánosy bahna hluboké až dva metry,“ řekl Miloslav Šafář, výrobní ředitel firmy Zvánovec, která práce provádí. „Práce mají být hotovy, než přijde jarní tání. Počasí nám však ukáže,“ dodal Šafář.

„Na Malé přehradě se pracuje již od října. Hlavním účelem je odbahnění a čištění od padlých stromů a větví. Součástí vlastní akce je i výstavba příjezdové komunikace a příprava staveništní komunikace přímo ve zdrži,“ uvedla Petra Krainová, tisková mluvčí Povodí Vltavy, které je investorem projektu.

Elektrárny regulují

Na pracích se podílí také Malá vodní elektrárna Vřesník, která průběžně pracuje na plynulém převádění vody, a Vodní elektrárna Sedlice, která zajišťuje odtok z vodního díla tak, aby neovlivnil odbahňování. „Práce spojené s vlastním odbahňováním by měly být ukončeny do konce měsíce února,“ dodala Krainová. Celý projekt by měl stát přes čtyřicet milionů korun.

Želivští práce na přehradě vítají

Vstříc projektu vyšla také obec Želiv, která má na odbahnění přehrady letitý zájem. „Již dlouhou dobu jsme upozorňovali na to, že stav přehrady je nevyhovující. O odbahnění usilujeme více než pět let,“ řekl želivský starosta Karel Chmel.

Obec se také sama aktivně zapojila do prací. „Jako vlastníci pozemků okolo přehrady jsme poskytli lesní cesty, které využívá firma k odvozu bahna na pole mezi Sedlicí a Želivem. Také jsme vykáceli několik stromů, které při pracích překážely,“ dodal Chmel. Obec se také může těšit na větší zájem přespolních a turistů. Ty bezpochyby čistá přehrada přiláká. Problémy s bahnem přestanou trápit také chataře. Nejenže se budou moci opět koupat bez toho, aby z vody vylézali v bahenních maskách, ale vylepší se jim i výhled.

Když totiž pracovala malá vodní elektrárna pod hrází, stahovala z přehrady vodu a obnažovala zabahněné břehy. „Odbahnění kvituji s povděkem. Přehrada už byla zanesená hodně. V některých místech se kvůli bahnu ani nedalo veslovat na pramici. Až bude přehrada čistá, budou se snad dát také chytit větší ryby,“ těší se chatař Pavel Trtík.

Rybám by se mělo dařit o mnoho lépe

Hlubší a čistší přehrada je také snem mnoha rybářů z okolí. Kvůli zabahnění bylo v přehradě málo vody a ryby se v ní příliš nezdržovaly.

To potvrdil i výlov při vypouštění přehrady. „Vylovili jsme asi patnáct metráků převážně bílé ryby, ale čekali jsme toho více. Žádná trofejní ryba v síti neuvízla. Přehradu každý rok zarybňujeme. Ryby ale při silném dešti přepadnou a plavou do větší vody dole na Želivce. To málo větších ryb pak vychytají rekreanti a chataři,“ řekl předseda spolku František Dolejš.

Nyní se však rybářům blýská na lepší časy. Do budoucna je šance, že se navýší zarybnění. „Ryby, které jsme vylovili, jsme dočasně předali do rybníků a až budou práce na přehradě ukončeny, ryby dáme zpět. Jako místní rybáři zde nasazujeme akorát kapra a bílou rybu. Budeme však jednat s jihočeským územním svazem, který určuje plán zarybnění, aby v souvislosti s vyčištěním navýšil počet ryb. Na toto čekaly generace rybářů, bude šance, že se chytí větší úlovek,“ vyslovil naději Dolejš.

Na očistu čeká také  Sedlická přehrada

Zabahnění však netrápí jenom malou přehradu, ale i její starší sousedku, „velkou“ Sedlickou přehradu. Povodí Vltavy ji však také nechce ponechat napospas bahnu. „V rámci příprav na odbahnění zpracovalo Povodí Vltavy dokumentaci pro územní řízení, které zahrnuje odstranění nánosů, překladiště na pravém břehu a výstavbu příjezdové komunikace. Souběžně s projednáváním dokumentace se začalo provádět měření množství vlastního sedimentu,“ dodala tisková mluvčí Krainová. Toto je dobrý příslib pro milovníky vod. Čistá voda je poklad a investice do ní se může mnohonásobně vyplatit nejen nám lidem, ale i okolní přírodě, jejíž nedílnou součástí jsou už po mnoho desítek let taképřehrady na Želivsku.