„Není divu. Je to v podstatě cvičení vhodné pro každého,“ míní cvičitelka v rozhovoru pro Deník. „Problém ale je sehnat pro tolik jogínů vhodné prostory,“ dodává Zíková.

Kdo jsou účastníci vašich kurzů? Je to skutečně tak, že lekce jógy začnou navštěvovat zejména ti, kterým každodenní stresy a tenze začnou přerůstat přes hlavu?
Je pravda, že přicházejí i ti, kteří už nezvládají tlak okolí, zvyšující se nároky a napětí, ve kterém žijí a v józe hledají pomoc či úlevu. Už jen samotný fakt, že se rozhodli něco dělat sami se sebou, a nesáhli třeba po uklidňujících lécích, prášcích na spaní či alkoholu, je důležitý. Někdo přichází na jógu třeba proto, že chce vyzkoušet něco nového, o čem slyšel, že udrží jeho tělo obratné, v dobrém fyzickém stavu a pěkné na pohled. Jiní hledají v józe úlevu od specifických obtíží, jako jsou třeba bolesti zad. Někteří jsou pouze nespokojeni v tom smyslu, že nedostávají od života tolik, kolik by chtěli. Jógu pak vnímají spíše jako duchovní cestu. Pak je také velká skupina lidí, kteří hledají návod, jak lépe snášet život, jak si ho užít a snadněji přijímat vše, co jim přináší.

S čím a jak tedy pracovat, aby se vystresovanému člověku ulevilo?
Filozofie jógy vychází z toho, že každá lidská bytost je tvořena třemi složkami: tělem, myslí a duší. Základní potřebou těla je fyzické zdraví, potřebou mysli poznání a požadavkem duše vnitřní mír. Teprve tehdy, jsou-li všechny tyto tři složky jednotlivě i vůči sobě vyváženy, můžeme mluvit o harmonické osobnosti. Dříve byl stres přirozenou reakcí. Připravoval člověka k tomu, aby v případě nebezpečí bojoval nebo utekl. Dnes se náš organismus připravuje na akci stejně, ale akce chybí. Nejsme schopni látky vyloučené naším organismem odbourat. Stresové situace se v nás nejprve zapisují na tělesné úrovni, zejména ve svalech, v nich se tvoří napětí, které pak ovlivňuje psychiku.

Jak může proti stresu pomoci jóga?
Jóga učí, jak ovlivnit, abych stresovou situaci zvládl a zároveň pomohl svému tělu zbavit se všeho, co v něm vytváří napětí a disharmonie. Tedy jak neustále udržovat a obnovovat třísložkovou rovnováhu.

Jak konkrétně?
Začít praktikovat jógová cvičení, pracovat s dechem, naučit se vědomě snižovat tělesné napětí, čili fyzicky i psychicky relaxovat. Učit se soustředění prostřednictvím koncentrace, každý den si najít čas spočinout sám se sebou, přemýšlet o sobě, uklidit nepořádek v našich myšlenkách, prostřednictvím meditací se naučit nazírat na problémy v perspektivě, mít harmonické emoce, zbavit se vnitřního nepokoje třeba tím, že dostanu pod kontrolu své často zbytečné potřeby a nesmyslné touhy. Jóga není žádným náboženstvím, jak si řada lidí myslí, v podstatě je to velmi praktické učení. Ale samotnou jógu bychom se však neměli snažit pochopit jen materiálním způsobem. Jóga je také duchovní cestou, jejímž cílem je individuální sebeuskutečnění.

To zní zajímavě. Jak je možné se do vašich kurzů přihlásit?
V současné době vedu kurz Teorie a praxe jógy III., který je bohužel už úplně plný. Vzhledem k velkému zájmu jsem se rozhodla opět otevřít kurz jógy pro úplné začátečníky. Pokud dopadnou dobře jednání ohledně pronájmu prostor, předpokládám, že kurz zahájím v průběhu listopadu.

Zmiňujete jednání o pronájmu prostor. Je v Pelhřimově obtížné sehnat zázení pro jogíny?
Ano, protože pro praktikování jógy potřebujeme teplejší místnost, nejlépe s kobercem, což školní tělocvičny nemají. Jednou z mála možností je klubovna ve sportovní hale, kde ovšem bojujeme s příliš vysokým nájmem. V letošním roce nás zachránil příspěvek z Rozvojového fondu města Pelhřimova ve výši pět tisíc korun, kterým jsme částečně nájem pokryli. Kurz jógy lze dělat při maximálním počtu osmnáct až dvacet osob, a to je pak velmi složité pouze z kurzovného financovat.

Pokud vím, jste inženýrkou ekonomie. Jak jste se k józe dostala?
Říká se, že člověk jednoduše vstupuje do systému jógy v nejvhodnějším bodě své evoluční cesty. Pravděpodobně tomu bylo tak i u mne. Zhruba před jedenácti lety jsem začala chodit cvičit k paní Vytopilové, kde se v té době praktikovala především rehabilitační jóga. Cvičení mě oslovilo a začala jsem se o něj zajímat více. Později jsem si našla vlastního učitele, u kterého jsem se připravila na první cvičitelské zkoušky a v lednu 2004 otevřela v Pelhřimově první kurz. A letos na jaře se mi podařilo úspěšně absolvovat akreditovaný vzdělávací program Učitel jógy. Aby ale nedošlo k mýlce jóga není to, že se občas postavíte na hlavu, něco si o ní přečtete, zazpíváte mantru nebo absolvujete kurz. Rozhodnete-li se pro jógu a chcete-li jí dělat opravdově, úplně, pak je to pro vás způsob života. V duchovní rovině je jóga návodem jak žít, abychom splnili svůj úkol v tomto životě. Návodem, jak objevit sama sebe a svoje možnosti, a odhalit svůj vlastní osobní lidský vztah k Nejvyšší podstatě.

Říkala jste, že jóga není náboženstvím. Přijde-li tedy na kurz například účastník, který je římskokatolického vyznání nebo evangelík, k názorové konfrontaci nedochází?
Vůbec ne. Já sama jsem vyrostla v křesťanské rodině, jsem věřící. Víte, všechna náboženství světa, filozofie i všechny vědy věří a přijímají jednotu, uznávají jednotící princip, na kterém jsou postaveny. A jóga je onou jednotou a principem. Slovo jóga pochází ze sanskrtu a znamená absolutní jednotu, takzvané splynutí bez rozlišení. Budu-li chtít být vyrovnaný a vést harmonický život, pak neusiluji o nic jiného, než o jednotu v sobě samém a kolem sebe.

Může tedy jógu cvičit každý?
Určitě, jóga není jen pro vyvolené, je pro všechny, kteří chtějí na sobě pracovat a touží po zdravějším a naplňujícím životě. Budeme-li tedy usilovat o jógový život, pak máme možnost stát se třeba lepším křesťanem, muslimem, nebo třeba buddhistou, ale také lepším vědcem, učitelem a člověkem vůbec.

Je podzim a řada lidí právě v tomto období propadá podzimním splínům. Co pomáhá proti těmto špatným náladám?
Je těžké něco doporučovat, protože každý člověk je jiný a pomůže mu něco jiného. Obecně, čím nemohu nic pokazit, je snažit se vyjadřovat pozitivní emoce jako je upřímné přátelství, láska, jemnost, soucit i empatie. Správné emoce mají blahodárný vliv na naše tělo a vyvolávají v nás další, třeba jednotící pocity. Tím mám na mysli například schopnost většího porozumění, sounáležitost, ochotu pomáhat, zkrátka dělat něco pro druhé. Rozhodně je důležité držet na uzdě emoce záporné či rušivé. I ve špatném počasí chodit ven a načerpávat energii. Nenechat zlenivět své tělo a cvičit, hýbat se, něco tvořit.

Takže člověk musí být stále aktivní?
Jistě. Zpohodlní-li totiž tělo, začne velice rychle lenivět i naše mysl. Z vlastní zkušenosti vám ale s podzimními špatnými náladami bohužel neporadím, protože jimi netrpím. Podzim mám totiž moc ráda.

Hana Zíková
Cvičitelka jógy v Pelhřimově
Se cvičením začala před jedenácti lety
V lednu otevřela v Pelhřimově první kurz
Letos na jaře úspěšně absolvovala akreditovaný vzdělávací program Učitel jógy