V regionu mnoho originální a původní architektury nevzniká. To se týká především vznikajících sídlišť s obytnými domy, kde až na světlé výjimky narážíme na stále stejný „mustr“ lišící se především v rozličných barvách fasád.

Světlá výjimka

Často zde chybí určité vědomí místa a celistvost rázu. Princip soudobé regionální výstavby by se dal v mnoha případech shrnout do známého rčení „Když vy kachličky, tak my březolit. Když vy o jedno patro, tak my o dvě.“

Staveb, jejichž ráz vyplývá přímo z místa, není mnoho. Málokde je potenciál, který místo poskytuje, využit k rozvoji moderní a neobvyklé architektury. Výjimku tvoří například nově vzniklý projekt architekta Luďka Rýznera na hrázi humpoleckého rybníku Másílko. Jedná se o soukromý rekreační objekt „chaty“ určený k celoročnímu využití. Celý objekt je tvořen dřevěnou sendvičovou konstrukcí opláštěnou z vnější i vnitřní strany voděodolnou lakovanou překližkou.

Vstupní partie, která je na úrovni pozemku, zahrnuje sociální zázemí, sklad a ložnici. Hlavní obytný prostor s kuchyňským koutem je vyzdvižen nad hráz rybníka. Střechu tvoří plocha, která je ve zlomu dvou rovin domu zešikmená a ukrytá pod druhou, plachtovou střechou, která je vypnuta na ocelových obloucích. Plášť, který konstrukci vzletně zahaluje, vzdáleně připomíná ulitu či operu v Sydney.

„Motivem a inspirací mi bylo samotné místo. Plachta navozuje pocit lehkosti a sepjetí s vodou. Podobný motiv, kdy je chata zabalená do plachty, jsem odpozoroval taktéž na balících slámy, které se na podzim zabalují do bílých plachet,“ sdělil majitel kanceláře OK PLAN a architekt Luděk Rýzner.
Rybník Másílko tak obohatila stavba, která má značný ohlas nejen mezi odbornou veřejností.

Jan Cihlář