Zatímco biopotraviny jsou dnes již běžně k dostání v supermarketech či specializovaných obchodech, o ekologicky i sociálně šetrné výrobě oblečení a látek mnoho lidí povědomí nemá.

Rodinná firma Markéty a Davida Festových z Humpolce se obchodem s biooblečením již delší dobu zabývá a spojila ji s myšlenkou Fairtrade, tedy spravedlivého obchodu.

Co to vlastně znamená Fairtrade a jak se vztahuje k ekologickému oblečení?
David Festa: Tento přístup usiluje o pomoc často velmi znevýhodněným výrobcům a pěstitelům v zemích takzvaného třetího světa a také o spravedlivou odměnu pro ně. Jeho nedílnou součástí je také snaha o trvale udržitelný rozvoj v místě produkce a v návaznosti na to i na celém světě. Zahrnuje také dodržování ekologických standardů v rámci produkce a usiluje o zlepšení životních podmínek těch méně šťastných obyvatel planety, kdy je vyloučeno, aby se využívalo otrocké práce a levné dětské pracovní síly. Zaměstnanci pracují v důstojných podmínkách a za důstojnou mzdu. To je velmi důležité hlavně v zemích, kde dodržování lidských práv nemá žádnou váhu.

Markéta Festová: Podstatou ekologicky šetrného oblečení je respekt ke čtyřem věcem: respekt vůči tomu, z čeho jsou Vaše šaty zhotoveny, respekt vůči těm, kdo je vyrobili, respekt vůči místu, kde byly udělány a respekt vůči lidem, kteří je nosí.

Proč jste se rozhodli podnikat v tomto oboru?
Markéta Festová: Spojoval nás s manželem zájem o ekologii a zdravý životní styl, kdy jsme oba - sami pro sebe, začali vyhledávat tento typ oblečení, které bohužel nebylo na českém trhu. Idea založit firmu ECOVOICE vznikla na podzim 2006, kdy manželovi studenti na Univerzitě v Pardubicích nosili oblečení z konopí, které si vozili z Velké Británie. Manželův zájem o oblečení z konopí a můj zájem o ekologii a zdravý životní styl vyústil v založení ECOVOICE, kdy jsme začali prohledávat internetové zdroje a hledat firmy v zahraničí, které oblečení z organických materiálů vyrábějí. Následovala návštěva veletrhu BIOFACH v Norimberku v únoru 2007, kde jsme se seznámili s firmou ECOLUTION (konopí) a začali spolupracovat.“

Můžete představit podstatu biooblečení?
Markéta Festová: U biooblečení si může být spotřebitel jistý, že látka kterou nosí neobsahuje stopy toxických chemických látek, které mohou alergizovat. Ale co je z mého pohledu daleko důležitější, je spoluzodpovědnost nás všech za prostředí, ve kterém žijeme. Na pěstování konvenční bavlny se používá velké množství pesticidů, z nichž 7 z 10 nejpoužívanějších má prokázané kancerogenní účinky. Podle studií má také ekologicky pěstovaná bavlna nižší spotřebu vody. Semena, která neobsahují zbytky pesticidů mohou být dále využita k lisování olejů a následné konzumaci. Což je důležité zejména v zemích třetího světa. Tím se dostávám i k dalšímu důležitému důvodu, proč zvolit například biobavlnu. Velmi často bývá výroba ekologického textilu propojena i s principem Fair Trade.

Kdo je garantem biokvality a spravedlivosti obchodu v každé fázi jeho průběhu od výroby až po samotný prodej?
Markéta Festová: Každá dodávka zboží má svůj vlastní certifikát. Existují orgány a celosvětové organizace, které certifikují materiál i celý výrobní proces. Hodně moc se hlídá například barvení látek, které u běžných textilií znamenají velkou ekologickou zátěž. Fairtradeové organizace hlídají mnoho kritérií, jež kontrolují např. pracovní prostředí ve výrobě, zda se na práci nepodílejí děti, či férovost smluv. Všechny naše dodavatele jsme také osobně navštívili.

Jakým způsobem se zmíněnými organizacemi či dodavateli komunikujete a jak získáváte informace o dění ve sféře ekologického oblečení?
David Festa: Pravidelně navštěvujeme zahraniční veletrhy a kongresy, kde získáváme stále nové poznatky, pravidelně navštěvujeme výrobce i farmáře například v Indii. Teď například mířím do Bombaje na první Bio veletrh v Indii.

S jakým ohlasem na Vaše zboží se setkáváte v našem regionu a v Čechách?
David Festa: Našimi zákazníky v regionu jsou zatím pouze naši kamarádi a jejich známí. Těžištěm našeho obchodu je internet. Tím pádem nejsme regionálně omezení.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Markéta Festová: V současnosti připravujeme vlastní produkci a chceme získat členství v mezinárodních organizacích zabývajících se dohledem nad bio kvalitou i fairtradem. Také bychom z ekologického hlediska v budoucnu rádi začali spolupracovat s místními producenty, ti tu však zatím chybí. To je důsledkem toho, že se začalo vozit levné oblečení z Číny a zmizela zdejší tradiční výroba, například lnu.

Jan Cihlář