Co všechno se podle vás musí stát, aby do údolí pod vilémovským lomem přestalo téci bláto?
Za prvé je zapotřebí svědomitěji pečovat o lapoly pod závodištěm. Pokud se z nich usazenina pravidelně nevyváží, jsou tam zbytečné. Lidé z automotoklubu přislíbili, že si budou poldrů více hledět, což můžeme ověřit namátkovou kontrolou. Musí se ale dořešit i otázka rozkošského kopce, kde by brzy měl vzniknout zádržný systém také.

Při letních přívalových bouřkách se ale ocitla pod blátem i jiná místa ve městě. Nechá se tomu předcházet?
Určitá protipovodňová opatření chystáme u rybníka Cihelna, kde se bude příštím rokem upravovat hráz a odtokové zařízení. Ochranný systém mají i všechny velké podniky v průmyslové zóně. Suché poldry jsme nechali vystavět nad plánovaným sídlištěm rodinných domků v lokalitě Mírová. Ta leží pod kopcem také. Pomalu by se mělo začít myslet i na přetížení páteřní kanalizace. To se ale bavíme o investici v řádech desítek, možná i stovek milionů korun.

Jenže pak dorazí padesátiletá voda, a všechno je zbytečné.
S tím nic nenaděláme. Pokud spadne během pěti minut půl metru krup, jako se to stalo v létě, jsme bezmocní. Navíc si budeme si muset zvyknout na to, že extrémní srážky nás potrápí častěji. My můžeme jejich vliv jen zmírnit.