V současnosti se dokončují práce na březích a staví se hráz. Na celou situaci ohledně rybníka jsme se zeptali předsedy Místní organizace Českého rybářského svazu v Humpolci Jaromíra Slavíka.

Rybník se bude jmenovat Hadina, podle čeho jste vybírali název?
Dlouho jsme přemýšleli, jaký název vybrat. Podle starých map se rybník, který kdysi v těchto místech byl, jmenoval Velký nebo Velký Humpolecký. Rybníky s podobnými názvy už v okolí ale jsou. Kdybychom ho tedy pojmenovali Velký Humpolecký nebo Humpolák, tak si každý představí ten u dálnice. Proto jsme chtěli najít název, který bude jednoznačný a nebude pochyb o tom, o který rybník se jedná. Protože se část Humpolce, která se nachází pod rybníkem jmenuje Hadina, začali jsme mu tak říkat a podle toho jsme ho pojmenovali.

Vy, jako rybáři, budujete rybník. Do jaké míry budete mít vliv na jeho okolí, tedy na to, zda bude fungovat také jako místo pro rekreaci, koupání či odpočinek?
To bude především záležet na majitelích okolních pozemků, tedy na městu Humpolec a obci Čejov. Prvotním záměrem rybářů bylo postavit rybník, což dnes vypadá, že se podaří. Pro nás je důležité, aby tam byla voda, abychom se k ní nějakým způsobem dostali a aby v té vodě byl dostatek ryb. Dnes také nikdo neodhadne, jaká bude kvalita vody. Do rybníka tečou tři potoky, jejichž voda se zde bude míchat. Jeden přichází z města, druhý z lesa a třetí od nás. Může se stát, že v suchém létě bude nádrž zásobena jen vodou z lesního potoka a bude křišťálová jak studánka. Další rok mohou být velké deště nebo kroupy, jako to bylo letos, a ta voda poteče nejvíce z města a pak její kvalita nebude taková. V každém případě my jsme ten rybník stavěli s tím, že má především sloužit jako klidová zóna pro veřejnost a v tom nás Městský úřad Humpolec velmi podporoval od samého začátku.

Rybník se bude napouštět třemi potoky, které jste zmínil. Jak dlouho to bude trvat a jak docílíte toho, aby se voda nevsakovala?
Té vody se tam musí nalít tolik, až se přestane vsakovat. Dnes nedokážu odhadnout, jak dlouho se bude napouštět. Může to být měsíc nebo měsíce tři. Nikdo nedokáže dopředu říci, jaké tam budou prvotní vsaky. Záleží hlavně na tom, jaké tam je podloží.

Bude to rybník sportovní nebo chovný?
Od začátku byl stavěn jako rybník sportovní. Nasadíme tam ryby a budou se prodávat povolenky. To bude spadat pod Jihočeský územní svaz jako naše ostatní rybníky a ten také bude prodávat povolenky. Detaily typu jaké druhy ryb budou nasazeny, kde a jaké se budou prodávat povolenky a kolik budou stát, ještě nejsou dojednány.

Lenka Čtvrtečková