Celková cena projektu vyjde na více jak 1 500 000 korun a bude spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Celý projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií na Základní škole v Lukavci prostřednictvím rozšíření nabídky odpoledních nepovinných předmětů. Vše pod dohledem proškolených a aprobovaných pedagogů.

Projekt by měl být přínosem pro žáky ve zpřístupnění nových možností a alternativ v oblasti osobního a kariérního rozvoje. „Výuka by se tím měla stát zajímavější, modernější a více motivující,“ řekl ředitel školy Petr Musil.

Projekt klade důraz na kvalitu a úroveň ITC vzdělání vedoucí ke zlepšení dovedností absolventů školy, a jejich uplatnění na trhu práce. A to například na pozicích designéra, počítačového grafika, fotografa, filmového tvůrce, ale například i pracovníka ve státní správě.