DDM Pelhřimov v současné době sídlí v Pelhřimově ve dvou budovách. Jedna z nich leží v ulici Pražská, druhou můžeme nalézt ve Třídě Legií. To je velice výhodné. Zájmové kroužky na DDM fungují většinou od října do května a končí vesměs v podvečerních hodinách. Díky dvou základnám mohou děti navštěvovat kroužky v blízkosti svého bydliště a nemusí se vracet potmě přes celé město.

Místostarosta Tomáš Dufek mluví o přesunutí Domu dětí a mládeže do Základní školy Na Pražské. Faktem zůstává, že prostory DDM na Pražské jsou nevyhovující a volají po obměně, a tak se Základní škola nabízí jako přijatelné a promyšlené východisko. Nicméně radnice přichází s dalšími návrhy.

Jedním takovým návrhem je odebrání právní subjektivity Domu dětí a mládeže k 31. 12. 2009, organizační, majetkový a personální přechod stávajícího školského zařízení pod ZŠ Na Pražské v Pelhřimově. Ten, kdo nikdy nepracoval s dětmi, možná ani netuší, jak velkou degradací by schválení tohoto návrhu bylo. Nemusíme chodit daleko, abychom viděli, co se stalo s jinými Domy dětí a mládeže ve chvíli, kdy o právní subjektivitu přišly. Příkladem nám může být například DDM v Humpolci. Po jeho zesubjektizování Dům dětí přestal více méně jako centrum pro volno-časové aktivity (mimo zájmové kroužky) fungovat. Přestal organizovat větší akce pro děti a mládež ve městě a přišel také o některé výborné pedagogy. To stejné by pravděpodobně za nějaký čas postihlo i Pelhřimov. Recitační, hudební, výtvarné a vědomostní soutěže jsou pouze zlomkem toho, co Dům dětí a mládeže v Pelhřimově organizuje.

Hlavní náplní Domu dětí a mládeže je starat se o volný čas dětí. Správně vyplněný volný čas, jistě velmi efektivně předchází společensko-patologickým jevům. Cílem Domu dětí je tak nabídnout veřejnosti co nejpestřejší škálu všemožných koníčků, na které by nalákaly děti. Bude-li ale Dům dětí a mládeže na základní škole, náplň volného času se tak naprosto přirozeně stane až vedlejší činností, která při omezení finančních prostředků samozřejmě zanikne jako první.

Bohužel, toto není jediný iracionální návrh pelhřimovských radní. Tím druhým je odebrat Domu dětí a mládeže v budoucnu budovu na Třídě Legií. Pokud bude nahrazena plně adekvátní budovou, bylo by to v pořádku .Současná „Kulturní základna“, kde se týden co týden scházejí herci a herečky, tanečnice a tanečníci, hudebníci a hudebnice z celého okresu, slouží již několik let jako zkušebna, posluchárna, pracovna a rekvizitárna těm, kteří se ve svém volném čase věnují tomu co je naplňuje a činí je šťastnými. Myslíme si, že budova na Třídě Legií je na rozdíl od objektu Na Pražské v dobrém stavu, plně slouží svému účelu a její prostory rozhodně nelze označit v současnosti i budoucnosti jako nevyhovující.

Stane-li se tak, dojde k zániku plně fungujícího volno-časového centra pro mládež v dané lokalitě, se všemi důsledky z toho plynoucími. Pro ilustraci DDM ve Třídě Legii zajišťoval v loňském školním roce 30 zájmových kroužků, které navštěvovalo bezmála 300 dětí. Kolik asi dětí bude chtít docházet na kroužky do vzdálenější lokality a kolik rodičů bude ochotno tam své děti setmělým městem posílat? Kolik dětí bude chtít kroužky navštěvovat i poté, co díky tomu budou trávit celý den ve školní budově? Na tyto otázky si Pelhřimovští radní ve svém svědomí jistě dokázali náležitě odpovědět.

Ve vyjádření pro Pelhřimovský Deník mluví místostarosta Tomáš Dufek o tom, že sloučením DDM a ZŠ ušetří město finanční prostředky. Jako příklad uvádí sloučení pelhřimovských mateřských škol pod společné vedení. Nemyslíme si, že to je zrovna vhodný příklad. V případě mateřských škol šlo o sjednocení několika institucí, které jsou v podstatě stejné a mají stejný cíl. Zatímco v případě Základní Školy a DDM jde o dva podstatně odlišné subjekty. DDM poskytuje dětem zázemí a vyžití právě v době, kdy ve škole nejsou a je tedy naprosto logické, že obě instituce fungují odděleně. Stará se (což víme z osobních kontaktů).o další dvě budovy v okrese, dopravní hřiště, je spojen se soutěžemi a olympiádami atd.

Je pochopitelné a jistě i správné, že se městští radní snaží šetřit finančními prostředky. Je ale poněkud zarážející, že se jimi snaží šetřit právě v oblasti výchovy dětí a mládeže. Že se snaží šetřit v oblasti prevence proti dětské kriminalitě, alkoholu a drogám. Ano, tato prevence není vidět tolik jako nová parkovací místa, ale je nepopiratelné, že stojí mnohem méně peněz a úsilí, než samotná náprava.

Věříme ale, že zdravý lidský rozum má stále ještě dost sil na to, aby rozhodl ku prospěchu věci….

za divadelní kolektiv DS DOMINO
Jitka Vachková