Návštěvníci se budou moci blíže seznámit s poskytovanými službami. Konkrétně se dozvědí o odborném sociálním poradenství, půjčování kompenzačních a rehablitačních pomůcek, časopisů a tiskovin pro osoby se zdravotním postižením. Pro uživatele sluchadel bude připraveno poradenství ohledně této tématiky.

Novinkou tohoto roku bude Počítačový klub pro děti i dospělé se zdravotním postižením, který zájemcům nabídne bezplatný přístup na internet a speciální výukové programy pro obzvláště tělesně postižené (ZTP).

Celostátní den otevřených dveří u poskytovatelů sociálních služeb je realizován v průběhu Týdne sociálních služeb, které letos poprvé vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky společně s asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Pelhřimovské Centrum má sídlo v ulici Na Obci, v budově bývalého domu s pečovatelskou službou, který se nachází poblíž tenisové haly.

„Těšíme se na všechny návštěvníky, kteří přijdou ze zajímavými podněty pro zlepšení poskytovaných služeb,“ nastínila Lucie Šolcová z pelhřimovského Centra pro zdravotně postižené.