To hlavní se týká jejich příchodu do Želiva, stalo se tak před 860 roky. Klášter je starší shodou okolností přesně o dalších deset let. Před 875 roky zemřel svatý Norbert, zakladatel řádu. Deset let také uplynulo od nástupu padesátého želivského opata, Bronislava Ignáce Kramára.

„Abychom byli přesní, naši bratři přišli do Želiva hned zkraje roku 1149. Slavit v zimě by ale bylo poněkud nepraktické,“ pravil páter Jaroslav Jáchym Šimek.

Na příchod premonstrátů se bude vzpomínat celé odpoledne. Nejprve při slavnostní mši svaté, která začne v kostele ve dvě hodiny. Tamtéž následně zazpívá čtyřicetičlenný studentský sbor z Prahy. Pak se půjde na prohlídku kláštera, setkání bude pokračovat ve freskovém sále Sedmé nebe. Želivští očekávají účast řady čestných hostů. „Pozvánky jsme rozeslali všem významným církevním hodnostářům. Určitě přijede třeba strahovský opat Michael Pojezný, účast potvrdil i poslanec Jan Kasal,“ doplnil Šimek.

Klášter má za sebou pohnutou minulost

Ten také neopomněl dodat, že pro samotné premonstráty se jedná o velký den. Želivský klášter má za sebou krušné časy, mimo jiné stopadesátiletou přestávku kvůli vyvlastnění Jiříkem z Poděbrad. Za komunismu sloužil církevní areál pro změnu jako internační tábor, v němž byli „ubytováni“ nepohodlní knězové či řeholníci.