Městem se dokonce šíří zpráva, že organizace, která zaštiťuje vedle řady letních táborů a okresních soutěží také padesát celoročních kroužků pro nejméně 750 dětí, může zaniknout.

Tento scénář doopravdy nelze vyloučit. Rodiče se však obávat o využití volného času svých ratolestí nemusí. „O zániku DDM se skutečně bavíme. Máme tím ale na mysli pouze případné zrušení jeho právní subjektivity. Všechno ostatní rozhodně zůstane beze změny,“ zdůraznil pelhřimovský místostarosta Tomáš Dufek.

Stojaté vody okolo domu dětí rozčeřilo veřejné fórum, při němž pelhřimovští obyvatelé pojmenovali největší problémy města. Mezi častými výtkami uvízl právě nelichotivý stav letité dřevotřískové budovy DDM v Pražské ulici, v níž sídlí i ředitelství.

Zrušit, či ponechat

Radní se nyní zabývají dvěma variantami řešení. Obě počítají se zbouráním nedůstojného „domečku“ a využitím několika volných místností ve vedlejší Základní škole Na Pražské.

První návrh počítá se zrušením právní subjektivity DDM a převodem veškeré administrativy pod školu, kde by se zároveň odbývaly všechny zájmové kroužky. Což znamená, že by se uvolnila vila na třídě Legií, pro niž by město hledalo kupce.

Druhá možnost spočívá v zachování statutu domu dětí. Přes ulici by se přestěhovaly jen dosluhující klubovny a kanceláře. Ředitel DDM Pavel Sochorek neskrývá náklonnost právě ke druhé variantě. „Tato budova musí pryč, to je jasné. Moc ale nevěřím tomu, že by po zrušení právní subjektivity všechno fungovalo jako dosud. Nedovedu si to dost dobře představit,“ řekl Sochorek. Dufek, který se přiklání k první variantě, to tak černě nevidí.

„Je to podobné, jako když jsme slučovali mateřské školy. Také okolo toho byla spousta obav a dnes si to všichni pochvalují. Školky fungují nezávisle na sobě, jen mají společné vedení, čímž se ušetří spousta peněz. Stejně by to bylo v případě domu dětí,“ namítl místostarosta.

Vila na třídě Legií je nepostradatelná

Ten jedním dechem upozornil, že jednání teprve začala. Pelhřimovští se mimo jiné chystají zajet do Humpolce, kde bývalý dům dětí rovněž „spadá“ jako Středisko volného času pod Základní školu Hradská.

Konečné slovo budou mít začátkem listopadu zastupitelé. Ať už ale DDM svoji právní subjektivitu uhájí či nikoliv, jeho pracovníci by se jen neradi vzdali budovy na třídě Legií.

„Ten dům je obrovsky důležitý nejenom pro nás, ale hlavně pro děti, které chodí do kroužků. Pro ně je zdejší prostředí přímo stvořené. Ani sebelépe vybavená učebna to nemůže vyvážit. Nehledě na to, že děti by jinak trávily vlastně celý den ve škole,“ pravila vychovatelka Jitka Vachková.

Pod její tvrzení se podepsal i Sochorek. „Bez pracoviště na třídě Legií se tak velká organizace jako ta naše neobejde. Věřím, že to zastupitelé při svém rozhodování zohlední,“ dodal ředitel domu dětí a mládeže.