Opravy jižního a západního křídla, kde vznikne nová knihovna a muzeum, jsou financovány z Regionálního operačního programu, úpravy přilehlé zámecké zahrady byly dotovány z prostředků ministerstva pro místní rozvoj. Město si již delší dobu nevědělo rady se zbylými objekty, jedná se především o bývalé takzvané hospodářské objekty v severní části zámeckého areálu.

V letošním roce se městu Pacov podařilo finančně zajistit i opravu těchto zbývajících objektů. Opravy zámku a objektů v jeho areálu má tedy město Pacov plně finančně zajištěno z dotačních programů, a to v průměrné výši 75 procent nákladů.

V polovině září začaly práce na opravě bývalých hospodářských objektů. „Objekty v minulosti sloužily pro potřeby armády a v posledních letech sloužily jako sklady pro úřad či pro kohokoliv, kdo s městem Pacov spolupracuje,“ řekl starosta města Lukáš Vlček.

Kromě oprav objektů dojde také k novému předláždění severního nádvoří, které se tím zbaví nedůstojných panelů. Celkové náklady jsou 10,5 milionu korun.

Nově opravené objekty budou nabídnuty pacovským spolkům, které v dnešní době využívají klubovny v jižním křídle zámku.